11.12
2015

Outplacement: overgangsregeling loopt af op 31 december 2015

Alle werknemers wiens arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd door middel van een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een vergoeding die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt hetzij met de duur van de opzeggingstermijn van 30 weken, hetzij met het resterende gedeelte van de opzeggingstermijn, hebben recht op een outplacementbegeleiding volgens de algemene regeling (volgens de wet eenheidsstatuut).

Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met inachtneming van een opzeggingstermijn van minstens 30 weken wordt de outplacementbegeleiding aangerekend op het sollicitatieverlof.

Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met een verbrekingsvergoeding, dan heeft de werknemer recht op een ontslagpakket bestaande uit:

 1. Een outplacementbegeleiding van 60 uren ter waarde van 1/12de van het jaarloon van het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat, met een minimumwaarde van € 1 800 en een maximumwaarde van € 5 500. Voor deeltijdse werknemers wordt het minimum- en maximumbedrag herleid aan de hand van de tewerkstellingsbreuk. De outplacementbegeleiding wordt gewaardeerd op 4 weken loon.
 2. Een verbrekingsvergoeding die overeenstemt met de duur van een opzeggingstermijn van minstens 30 weken, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn waarop 4 weken worden aangerekend voor de waarde van de outplacementbegeleiding (er worden dus 4 weken loon in mindering gebracht).

De werkgever moet binnen een termijn van 15 dagen nadat de arbeidsovereenkomst beëindigd werd met betaling van een verbrekingsvergoeding, een outplacementaanbod overmaken aan de betrokken werknemer.

Momenteel heeft de werknemer nog het recht om het outplacementaanbod te weigeren en zijn volledige verbrekingsvergoeding te ontvangen. Enkel wanneer de werknemer ervoor kiest om de outplacementbegeleiding te volgen, worden 4 weken loon in mindering gebracht op de verbrekingsvergoeding.

Vanaf 1 januari 2016 loopt deze overgangsregeling ten einde: u zal de verbrekingsvergoeding dan steeds mogen verminderen met 4 weken loon, ongeacht of de werknemer ingaat op het outplacementaanbod of niet.

De 4 weken loon voor de outplacementbegeleiding die in mindering gebracht werd op de verbrekingsvergoeding, moet alsnog betaald worden indien de werkgever zijn verplichtingen niet nakomt, d.w.z.:

 • geen enkele outplacementbegeleiding aanbiedt na ingebrekestelling;

 • een aanbod voorstelt dat niet in overeenstemming is met de voorwaarden en regels;

 • hoewel hij een outplacementbegeleiding heeft aangeboden, deze begeleiding niet daadwerkelijk uitvoert.

   

  Bron: Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen, B.S. 31 december 2013.

   

   

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

 • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
 • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
 • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30