26.04
2019

Outplacement voortaan ook verplicht bij medische overmacht

In bepaalde omstandigheden moet de werkgever aan een ontslagen werknemer een outplacementbegeleiding aanbieden. Tijdens een outplacementtraject wordt de ontslagen werknemer begeleid bij het zoeken naar een nieuwe job of bij het opstarten van een zelfstandige activiteit.

Tot op heden bestonden er twee stelsels van outplacement: het algemene stelsel (voor werknemers met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken) en het bijzondere stelsel (voor bepaalde werknemers vanaf 45 jaar met minstens één jaar anciënniteit die een opzeggingstermijn van minder dan 30 weken hebben).

Vanaf 29 april 2019 komt hier een derde stelsel bij: het outplacement bij medische overmacht.

Wanneer de werkgever zich beroept op medische overmacht om het einde van de arbeidsovereenkomst vast te stellen na afloop van een re-integratietraject, zal hij aan de betrokken werknemer een schriftelijk outplacementaanbod ter waarde van € 1.800 moeten doen en dit binnen de 15 dagen nadat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd.

De werknemer beschikt over een termijn van 4 weken, te rekenen vanaf het tijdstip van het aanbod van de werkgever, om al dan niet zijn schriftelijke instemming met dit aanbod te geven. Reageert de werknemer niet binnen deze termijn, vervalt het aanbod.

Gaat de werknemer wel in op het aanbod, moet de adviserend geneesheer van de mutualiteit op de hoogte gesteld worden binnen de 15 dagen na de opstart van het outplacement. Dit gebeurt door de werknemer zelf of door het outplacementbureau, mits instemming van de werknemer. De outplacementbegeleiding moet minstens 30 uren duren gedurende een maximumperiode van 3 maanden.

Wanneer de werknemer zijn werkgever verwittigd heeft dat hij/zij een nieuwe job heeft, maar deze job verliest binnen de 3 maanden na de indiensttreding, wordt de outplacementbegeleiding op verzoek van de werknemer hervat. De begeleiding stopt in elk geval 6 maanden na de opstart.

De werkgever moet geen outplacementaanbod doen als het fonds voor bestaanszekerheid van zijn sector in een gelijkwaardige outplacementbegeleiding voorziet. Ook indien de werknemer met een geneeskundig getuigschrift van zijn behandelende arts aantoont dat hij medisch ongeschikt is om een outplacementbegeleiding te volgen, dient de werkgever geen aanbod te doen.

 

Bron: Wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, B.S. 19 april 2019, 2e editie.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30