01.12
2017

PC 314: tewerkstelling op zondag 24 en 31 december 2017

In principe is het verboden om werknemers tewerk te stellen op zondag in de kapsalons en schoonheidscentra. In 2017 vallen 24 en 31 december echter op een zondag. Daarom is er een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten waarin het onder bepaalde voorwaarden toch is toegelaten om het personeel in de kapsalons en schoonheidscentra te laten werken op zondag 24 en 31 december 2017.

 

Werken op deze dagen is enkel mogelijk onder volgende voorwaarden:

  • het personeel gaat vrijwillig akkoord met dit uitzonderlijk werken op zondag;
  • de prestatie mag maximaal 8 uren bedragen (voor elke individuele werknemer);
  • het einduur van de prestaties op zondag 24 december en zondag 31 december is 18u. In geval van overschrijding zal de werkgever een loontoeslag verschuldigd zijn van 100% en is er recht op inhaalrust (zie hieronder).

 

Inhaalrust    

Prestaties op zondag 24 en/of 31 december 2017 worden normaal aan 100% betaald en geven recht op inhaalrust eveneens aan 100% betaald. De inhaalrust moet worden opgenomen binnen de week volgend op de prestatie, op een normale activiteitsdag.

Op uitdrukkelijke vraag van de werknemer kan worden afgeweken van de regel dat de inhaalrust moet worden opgenomen binnen de week volgend op de prestatie. De werkgever moet dan een verklaring door de werknemer laten tekenen.

Indien er geen inhaalrust voor 24 en/of 31 december werd opgenomen in de week volgend op de prestatie en er ook geen ondertekende verklaring is, moet de prestatie worden vergoed aan 200% met alsnog bijkomende inhaalrust aan 100% op te nemen volgens de gewone geldende regels.

 Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2017 tot regelen van de arbeid op 24 en 31 december 2017.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

De federale regering stelde op 26 juli jl. het begrotingsakkoord en een reeks van socio-economische en fiscale maatregelen voor.

 

Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste punten voor u als werkgever >>

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30

CLB Verzekeringen is gesloten op vrijdag 2 november 2018.