26.10
2018

Praktische aanvraagmodaliteiten voor de Vlaamse start- en stagebonus

Enkele weken geleden informeerden wij u over de nieuwe regeling van de start- en stagebonussen voor Vlaanderen vanaf 1 september 2018.

Indien u een jongere opleidt of tewerkstelt in het kader van een alternerende opleiding, kan u een stagebonus aanvragen. De jongere kan zelf een startbonus aanvragen.

Met deze maatregel wil de Vlaamse overheid jongeren stimuleren om een praktische stage te volgen in een onderneming en deze stage volledig af te werken. Voor de werkgevers is deze premie een stimulans om werkplekken ter beschikking te stellen van deze jongeren. Sinds 1 september 2018 is het niet meer nodig om een initieel aanvraagdossier in te dienen.

Een nieuw ministerieel besluit dat op 22 oktober 2018 in het Belgisch Staatsblad is verschenen, bepaalt concreet welke gegevens en welke documenten vereist zijn voor het indienen van een aanvraag tot toekenning van een start- of stagebonus. Het besluit heeft eveneens uitwerking met ingang van 1 september 2018.

Zo moet de aanvraag van de stagebonus minstens de volgende gegevens bevatten:

  • van de onderneming: het ondernemingsnummer, de naam, de vertegenwoordiger, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres en het IBAN-rekeningnummer;
  • van de jongere: het rijksregisternummer, de naam en de voornaam;
  • van de onderwijsinstelling: de naam, de vertegenwoordiger, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres.

Het aanvraagdossier moet ingediend worden bij het Departement Werk en Sociale Economie via een speciaal aanvraagformulier. De aanvraag tot het bekomen van een start- of stagebonus kan per post of per e-mail ingediend worden.

De aanvraag tot betaling van de bonus moet binnen de 4 maanden na het einde van het schooljaar ingediend worden bij het Departement Werk en Sociale Economie.

Voor de start- en stagebonus loopt een schooljaar altijd van 1 september tot en met 31 augustus. Het aanvraagdossier kan dus ten laatste op 31 december na het einde van het schooljaar ingediend worden.

U kan het aanvraagformulier en bijkomende informatie terugvinden op de website van het startpunt voor werk en sociale economie: https://www.werk.be/online-diensten/start-en-stagebonus.

 

Bron: Ministerieel besluit dd. 25 september 2018 betreffende de start- en stagebonus, B.S. 22 oktober 2018.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

De federale regering stelde op 26 juli jl. het begrotingsakkoord en een reeks van socio-economische en fiscale maatregelen voor.

 

Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste punten voor u als werkgever >>

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30