02.02
2018

Renteloze en goedkope leningen: referentierentevoeten voor 2017 gepubliceerd

Wanneer een werknemer een goedkope of renteloze lening krijgt van zijn werkgever, dan vormt dat fiscaal een belastbaar voordeel van alle aard.

 

Dit voordeel is gelijk aan het verschil tussen de referentierentevoet, die jaarlijks bij KB wordt vastgesteld per type lening, en de rentevoet die aan de ontlener wordt aangerekend.

In het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2018 werden de referentierentevoeten gepubliceerd die toegepast moeten worden bij de leningen die in 2017 werden aangegaan. Voor de vanaf 1 januari 2017 toegekende voordelen worden namelijk de volgende referentierentevoeten bepaald:

 

Voordelen

In aanmerking te nemen referentierentevoet

Hypothecaire leningen gewaarborgd door een gemengde levensverzekering

2,13%

Andere hypothecaire leningen

2,00%

Niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd

8,78%

Niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd: lening om de aankoop wagen te financieren

0,06%

Andere niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd

0,20%

 

Bron: K.B. van 26 januari 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet (1), B.S. 30 januari 2018.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

De federale regering stelde op 26 juli jl. het begrotingsakkoord en een reeks van socio-economische en fiscale maatregelen voor.

 

Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste punten voor u als werkgever >>

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30