11.01
2019

RSZ moderniseert procedure attest openbare aanbestedingen en schuldenattest

De RSZ werkt aan de modernisering van haar communicatiemiddelen en tracht hierbij papieren documenten af te schaffen. Vanaf 1 februari 2019 zijn een aantal wijzigingen van toepassing op het gebied van documenten die de (afwezigheid van) schulden attesteren:

 • De aanvraag kan gemakkelijk gebeuren via e-mail of via het webformulier op de website van de RSZ. De RSZ analyseert nog de mogelijkheid om aanvragen te doen via een webapplicatie;
 • De context van de vraag moet gepreciseerd worden:
  • Openbare aanbesteding: aanbestedende overheden kunnen het attest openbare aanbestedingen direct online aanmaken via de onlinetoepassing Telemarc;
   Als het niet mogelijk is een attest te maken in Telemarc, dan vragen ze het attest aan op de RSZ-website;
  • "Andere", om tegemoet te komen aan de generieke behoefte van bedrijven om over documenten te beschikken die attesteren dat ze hun verplichtingen tegenover de RSZ naleven;
 •  Het afgeleverde document wordt gewijzigd:
  • Het gaat om een pdf, die de juiste context weergeeft;
  • De attesten worden geauthentiseerd met een digitale ondertekening;
  • De droogstempel wordt afgeschaft;
 • De attesten worden elektronisch verzonden aan de bestemmeling.

In principe beschikt iedere werkgever over een e-Box: een elektronische en beveiligde brievenbus (GDPR compliant). Iedere bestemmeling kan nagaan of zijn diensten toegang hebben tot de e-Box: https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/ebox/transit.htm.

De verzending zal op volgende manier gebeuren:  

 • e-Box + papier: vanaf 01/02/2019;
 • papier: voor bestemmelingen die niet over een e-Box zouden beschikken.

 Meer informatie kan u ook terugvinden in de folder van de RSZ.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

De federale regering stelde op 26 juli jl. het begrotingsakkoord en een reeks van socio-economische en fiscale maatregelen voor.

 

Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste punten voor u als werkgever >>

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30