22.02
2019

Strengere controles RVA op de naleving formaliteiten deeltijdse arbeid voor werknemers in loopbaanonderbreking of tijdskrediet

De RVA kondigt verscherpte controles aan op de naleving van de verplichte formaliteiten inzake deeltijdse arbeid bij werknemers die in loopbaanonderbreking of tijdskrediet zijn.

Uit controles op het terrein of via databanken die de RVA de afgelopen maanden heeft uitgevoerd, blijkt dat de tewerkstellingsbreuk (4/5e, 1/2e, …) van de werknemers die hun arbeidstijd verminderen in het kader van tijdskrediet of loopbaanonderbreking, niet altijd wordt gerespecteerd. Ook blijkt dat de reglementering rond deeltijdse arbeid niet steeds wordt nageleefd.

Een werknemer in loopbaanonderbreking of tijdskrediet is immers onderworpen aan de reglementering rond deeltijdse arbeid. Dit brengt bepaalde verplichtingen met zich mee. Om de wettelijke bepalingen in herinnering te brengen en te verduidelijken, heeft de RVA een nieuw infoblad gepubliceerd op haar website.


Kort samengevat bevat het nieuwe infoblad E56 de volgende principes:

  1.  Voor een werknemer in loopbaanonderbreking dient een schriftelijke arbeidsovereenkomst of een bijlage eraan te worden opgemaakt met vermelding van de arbeidsregeling en het werkrooster van de periode van loopbaanonderbreking;
  2. Een werknemer in loopbaanonderbreking moet op weekbasis of gedurende een langere referteperiode (die wordt bepaald in functie van de deeltijdse arbeidsregeling van de werknemer en de periode van de loopbaanonderbreking) een aantal uren (die recht geven op loon) presteren die exact overeenstemmen met de gevraagde loopbaanonderbrekingsbreuk (bv. 30u24min voor een voltijdse werknemer die 38 uur per week in dienst is en een 1/5e onderbreking neemt);
  3. Een werknemer in loopbaanonderbreking kan onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de ADV-regeling (arbeidsduurvermindering). Zo moeten de ADV-dagen in principe ingehaald worden tijdens de periode van loopbaanonderbreking;
  4. Een werknemer in loopbaanonderbreking mag onder bepaalde voorwaarden in punctuele situaties of situaties van overmacht bijkomende uren presteren, maar nooit overuren.

Indien u werknemers heeft die loopbaanonderbreking of tijdskrediet nemen, raden wij u aan om het infoblad aandachtig te lezen https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e56 en indien nodig de nodige maatregelen te nemen.

Ook de checklist die de RVA op haar website publiceert, kan u hierbij helpen: https://www.rva.be/nl/werkgevers/checklist/loopbaanonderbreking.

Als er tijdens een overgangsperiode anomalieën worden vastgesteld door de inspectiediensten van de RVA, kan er een waarschuwing worden opgesteld voor de werkgever en moet hij binnen een bepaalde termijn – die afhangt van de omvang van de onderneming en het aantal vastgestelde anomalieën – de nodige aanpassingen doen om zich in regel te stellen met de reglementering. Als dat niet gebeurt, kan er een proces-verbaal worden opgesteld tegen de werkgever. Ook kan het recht op loopbaanonderbreking van de werknemer worden herzien en kan de werknemer verplicht worden om de reeds ontvangen onderbrekingsuitkeringen terug te betalen.

Als er inbreuken worden vastgesteld die door het Sociaal Strafwetboek worden bestraft (bv. werknemers niet in Dimona aangegeven of niet-naleving van de reglementering inzake deeltijdse arbeid) kan er een waarschuwing of een proces-verbaal worden opgesteld tegen de werkgever, wat kan leiden tot een gerechtelijke vervolging of een administratieve geldboete.

Bron: http://www.rva.be/

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30