11.10
2019

U weigert een aanvraag 1/10de ouderschapsverlof. Eindigt daarmee ook de ontslagbescherming?

Eén van uw voltijds tewerkgestelde werknemers dient bij u een schriftelijke aanvraag in om zijn arbeidsprestaties gedurende 40 maanden met 1/10de te verminderen. Hij zou om de twee weken graag een volledig dag thuis blijven.

U ziet dat echter niet zitten en weigert zijn aanvraag. U deelt uw beslissing schriftelijk mee binnen een maand na de schriftelijke kennisgeving.

Eindigt de ontslagbescherming op het ogenblik van uw weigering?

Nee!

De ontslagbescherming gaat in op de dag van de aanvraag van de werknemer.

Wanneer u de aanvraag voor de uitoefening van het 1/10de ouderschapsverlof weigert, loopt de beschermingsperiode alleszins tot 3 maanden na de schriftelijke kennisgeving van uw weigeringsbeslissing. Het is zelfs niet uitgesloten dat de bevoegde rechter oordeelt dat de ontslagbescherming pas een einde neemt 3 maanden na het einde van de aangevraagde periode van vermindering van de prestaties.

Gedurende deze beschermingsperiode mag u de arbeidsovereenkomst niet eenzijdig beëindigen, tenzij u een dringende reden of een voldoende reden heeft die niets te maken heeft met het ouderschapsverlof.

Indien u deze ontslagbescherming niet respecteert, dan riskeert u om, bovenop de opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding, een forfaitaire beschermingsvergoeding van 6 maanden loon te moeten betalen. Deze beschermingsvergoeding moet worden berekend op basis van het loon dat de werknemer zou hebben verdiend indien hij zijn prestaties niet had verminderd.

 

Bron: advies FOD WASO dd. 4 oktober 2019.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30