29.07
2020

Vanaf 1 september 2020 tijdelijke versoepeling economische werkloosheid

Momenteel kan alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De vereenvoudigde procedure werd initieel voorzien tot en met 19 april 2020, maar deze werd intussen voor alle werkgevers verlengd tot en met 31 augustus 2020. Vanaf 1 september 2020 vallen bepaalde ondernemingen echter buiten het toepassingsgebied van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Wij geven u alvast een eerste zicht op de situatie vanaf 1 september 2020.

Situatie tot en met 31 augustus 2020

Alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus, kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Er is een vereenvoudigde procedure van toepassing voor alle werkgevers.

Situatie vanaf 1 september 2020

Er moet een onderscheid gemaakt worden:

  1. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona

Ondernemingen en sectoren die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis kunnen vanaf 1 september 2020 tot en met 31 december 2020 verder gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

Het gaat om:

-sectoren waar de economische activiteit en de tewerkstelling gevoelig verlaagd zijn omwille van de dringende maatregelen die door de regering genomen werden om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. De Minister van Werk zal nog nader bepalen over welke sectoren het precies gaat.

-werkgevers die tijdens het tweede kwartaal 2020 een aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen of wegens overmacht-corona kennen van tenminste 20% van het globaal aan de RSZ aangegeven dagen.

De RVA zal een formulier C106A-corona-HGO voorzien waarmee de werkgever, die verder gebruik wenst te maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona, aan de RVA kan aantonen dat hij aan één van de voormelde voorwaarden voldoet.

  1. Versoepelde economische werkloosheid

Ondernemingen die niet meer aan de voorwaarden voldoen om verder gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona, kunnen vanaf 1 september 2020 tot en met 31 december 2020 gebruik maken van een versoepelde regeling van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Arbeiders

De normale procedure voor tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen zal gevolgd moeten worden.

De duur van het gebruik van de economische werkloosheid wordt tijdelijk verhoogd:

Regime

Huidige max. duur

Max. duur vanaf 1/09/2020 – 31/12/2020

Volledige schorsing

4 weken

8 weken

Gedeeltelijke schorsing (grote schorsing)

13 weken

18 weken

Wanneer de maximumduur bereikt is, moet de werkgever gedurende een volledige arbeidsweek de regeling van volledige arbeid opnieuw invoeren.

Bedienden

Voor de bedienden worden zowel de toepassingsvoorwaarden als het maximum krediet tijdelijk verhoogd:

Toepassingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de versoepelde tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, moet een werkgever aantonen dat:

  • er in het kwartaal voorafgaand aan de aanvraag een substantiële daling van minstens 10% van de omzet of de productie is, in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019;
  • en hij de betrokken bedienden 2 vormingsdagen per maand aanbiedt. De werkgever dient wel onmiddellijk een kopie van het ondernemingsplan te bezorgen aan de ondernemingsraad, of bij gebreke daarvan aan de vakbondsafvaardiging. Het aantal kalenderweken waarbij de werkgever beroep kan doen op tijdelijke werkloosheid wordt opgetrokken met 8 weken.
  • Verhoging maximum krediet
  • Net zoals in de huidige regeling moet de onderneming gebonden zijn door een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst, ondernemingscao of ondernemingsplan. Het ondernemingsplan moet echter niet worden overgemaakt aan de directeur-generaal van de FOD WASO of ter goedkeuring worden overgemaakt aan de Commissie Ondernemingsplannen.

Regime

Huidig krediet per kalenderjaar

Krediet 1/09/2020

31/12/2020, voor kalenderjaar 2020

Volledige schorsing

16 weken

16 weken + 8 weken

Gedeeltelijke schorsing

26 weken

26 weken + 8 weken

 

Dit is het algemeen kader dat momenteel uitgewerkt is. Er zijn echter nog heel wat onduidelijkheden. Mogelijk komen er ook nog aanpassingen gelet op de recente evolutie van de coronavirus COVID-19 pandemie. Wij volgen dit op de voet op en zodra alles definitief en duidelijk is, komen we hierop terug.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

maandag - donderdag
8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag
8u - 12u en 13u - 15u

CLB Externe Preventie
maandag - vrijdag
8u - 12u en 13u - 16u30