01.03
2019

Vergeet het jaarverslag interne preventiedienst niet op te maken!

In het kader van het welzijn van de werknemers op het werk dient elke werkgever te beschikken over een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Deze dienst moet tenminste bestaan uit een preventieadviseur die aangeduid wordt onder de personeelsleden. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers kan de werkgever zelf de functie van preventieadviseur uitoefenen.

De preventieadviseur moet jaarlijks een verslag opmaken over de werkzaamheden en activiteiten tijdens het voorbije werkjaar. Op die manier krijgen de werkgever en het comité voor preventie en bescherming op het werk een goed overzicht van de werking van de preventiedienst.

Sinds vorig jaar is het niet meer nodig om dit jaarverslag nog op te sturen naar de bevoegde inspectiedienst.

Het verslag moet wel nog steeds jaarlijks opgesteld worden en moet in de onderneming ter beschikking gehouden worden van de inspectie.

De modelformulieren voor het jaarverslag zijn terug te vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg www.meta.fgov.be via de module ‘Procedures en formulieren’ – trefwoord: Jaarverslag – Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk – dienstjaar 2018. U vindt op deze website ook een verklarende nota die nuttig kan zijn bij het invullen van de modelformulieren.

 

Bron: www.werk.belgie.be.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

De federale regering stelde op 26 juli jl. het begrotingsakkoord en een reeks van socio-economische en fiscale maatregelen voor.

 

Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste punten voor u als werkgever >>

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30