28.09
2018

Verhoogde aftrek 120% fiets afgeschaft

Wanneer een werkgever kosten maakt om zijn werknemers aan te moedigen om zo veel mogelijk de fiets te gebruiken voor woon-werkverplaatsingen, kunnen deze kosten voor 120% afgetrokken worden. Het gaat hierbij om kosten die gemaakt worden om:

  • een onroerend goed te verwerven, te bouwen of te verbouwen dat bestemd is voor:
    • het stallen van fietsen tijdens de werkuren van de personeelsleden; of
    • het ter beschikking stellen aan die personeelsleden van een kleedruimte of sanitair, al dan niet met douches;
  • fietsen en hun toebehoren te verwerven, te onderhouden en te herstellen die ter beschikking gesteld worden aan de personeelsleden.

Elke vorm van fiets komt hiervoor in aanmerking: een gewone fiets, een elektrische fiets, een speed pedelec,….Vanaf 1 januari 2020 (aanslagjaar 2021) wordt de verhoogde aftrek echter afgeschaft in de vennootschapsbelasting en geldt de gewone aftrekbaarheid van 100%. Een werkgever-natuurlijke persoon die onderworpen is aan de personenbelasting kan wel blijven genieten van de verhoogde aftrek van 120%.

Bron: Wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen (1), B.S. 10 augustus 2018.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

De federale regering stelde op 26 juli jl. het begrotingsakkoord en een reeks van socio-economische en fiscale maatregelen voor.

 

Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste punten voor u als werkgever >>

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30