19.04
2019

Verkiezingen op zondag 26 mei 2019: wat als uw werknemer moet werken?

Op zondag 26 mei 2019 vinden de regionale verkiezingen plaats voor o.a. het Vlaams Parlement, de federale verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Europese verkiezingen voor het Europees Parlement. Wat indien uw werknemer op de dag van de verkiezingen moet werken?

1. Het vervullen van de kiesplicht

Werknemers, die zich vóór of na de arbeidstijd niet tijdig naar een stembureau kunnen begeven, kunt u niet verbieden om van het werk afwezig te blijven om aan de kiesplicht te voldoen. De werknemer heeft echter geen recht op behoud van loon gedurende zijn afwezigheid. De werkgever en de werknemer kunnen uiteraard ook overeenkomen om verlofuren op te nemen.

De werknemer die op de dag van de verkiezingen moet werken, zou er ook voor kunnen opteren om via volmacht te stemmen. In dat geval dient de werkgever aan de werknemer een attest te overhandigen waaruit blijkt dat de werknemer zich omwille van beroepsredenen onmogelijk in het stembureau kan aanmelden. De werknemer dient dit attest bij zijn volmacht te voegen. Het volmachtformulier kan hij snel en eenvoudig downloaden via https://www.verkiezingen.fgov.be/kiezers-wat-als-men-niet-beschikbaar-is-op-de-dag-van-de-stemming/stemming-bij-volmacht of kan hij bekomen bij de dienst Bevolking van de plaats waar hij (als kiezer) is ingeschreven.

Tot slot zou de werknemer ook geen stem kunnen gaan uitbrengen en ook geen gebruik kunnen maken van stemmen bij volmacht. Dit is slechts mogelijk als de werkgever via een attest bevestigt dat de aanwezigheid van de werknemer op het werk absoluut vereist is.

2. Zetelen in een stem- of telbureau

Ook het afwezig blijven op het werk om te zetelen als voorzitter, bijzitter of secretaris in een stem- of telbureau, kan u uw werknemer niet verbieden.

Bijzitters hebben soms recht op klein verlet met behoud van loon. De werknemer die bijzitter moet zijn in een hoofdstembureau of enig stembureau mag van het werk afwezig zijn gedurende de nodige tijd. Bijzitters in een hoofdbureau voor stemopneming krijgen de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen.

Het recht op klein verlet bestaat niet voor de voorzitter, de secretaris of bijzitter van een gewoon stem- of telbureau. Deze personen mogen wel van het werk afwezig blijven, maar dan zonder loonbehoud.

Een werknemer kan enkel vrijgesteld worden van zetelen in een stem- of telbureau indien hij hier een wettige reden voor heeft. Dit begrip is niet wettelijk gedefinieerd en zal dus geval per geval moeten worden beoordeeld door de voorzitters van de stembureaus. De bijzitters kunnen steeds gefundeerde beroepsredenen inroepen, die geattesteerd kunnen worden door de werkgever.

 

De klanten van CLB Sociaal Secretariaat kunnen op de klantenzone een model van een attest terugvinden.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30