31.10
2019

Vlaamse Regering wijzigt doelgroepvermindering jongeren en ouderen vanaf 1 januari 2020

De Vlaamse Regering wil de doelgroepverminderingen voor jongeren en ouderen vanaf 1 januari 2020 aanpassen:

  • voor jongeren: geen doelgroepvermindering meer voor de aanwerving van een middengeschoolde jongere (zonder diploma hoger onderwijs en < 25 jaar bij indiensttreding);
  • voor ouderen: pas vanaf 58 jaar in plaats van vanaf 55 jaar een doelgroepvermindering voor de aanwerving en tewerkstelling van ouderen.

Voor laaggeschoolde jongeren en leerlingen alternerend leren blijft de doelgroepvermindering ongewijzigd behouden.

Voor werknemers die uiterlijk op 31 december 2019 in dienst zijn getreden, behouden de werkgevers hun doelgroepverminderingen onder de huidige voorwaarden.

Werkgevers die uiterlijk op 31 december 2019 reeds genieten van de doelgroepverminderingen, ontvangen deze voordelen verder op voorwaarde dat de werknemer elk kwartaal aan de voorwaarden voldoet.

Voor oudere werknemers die nog geen 58 jaar zijn, geldt er een specifieke overgangsmaatregel. Werkgevers die een werkzoekende van 55-57 jaar hebben aangeworven die na het verloop van de 8 kwartalen de leeftijd van 58 jaar nog niet heeft bereikt, zullen, in afwachting dat hun werknemer 58 jaar wordt, gebruik kunnen maken van de doelgroepvermindering voor zittende werknemers, zoals deze vóór de wijziging van de regelgeving bestaat. Hierdoor sluiten de 2 vormen van vermindering op elkaar aan zonder onderbreking.

Dit is gebaseerd op een voorontwerp, wijzigingen zijn dus nog steeds mogelijk.

 

Bron: Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020 en memorie van toelichting, Vlaamse Ministerraad van 18 oktober 2019, beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30