08.06
2018

Wat met ziekte vóór of tijdens het verlof?

Met de verlofperiodes van uw werknemers in zicht, kan het zich voordoen dat een werknemer zich ziek meldt net vóór, tijdens of na zijn vakantie. Bent u in dat geval gewaarborgd loon verschuldigd aan de werknemer?

 

 

De datum van het begin van de arbeidsongeschiktheid is hierbij van groot belang. We maken hieronder het onderscheid tussen de verschillende situaties die zich kunnen voordoen.

 

Wanneer de werknemer ziek wordt vlak vóór zijn vakantie en deze ziekteperiode loopt nog verder door tijdens de geplande vakantieperiode, wordt hij ook arbeidsongeschikt beschouwd tijdens die verlofperiode. De eerste schorsingsoorzaak primeert immers. De werknemer zal de dagen waarop hij vakantie gepland heeft, maar die gedekt zijn door een medisch attest, niet verliezen. Hij heeft het recht deze op een later tijdstip op te nemen. Tijdens de ziektedagen zal hij recht hebben op gewaarborgd loon.

 

Indien uw werknemer ziek wordt tijdens zijn verlof, loopt het verlof gewoon door alsof de werknemer niet ziek is. Hij kan zijn verlofdagen niet meer verschuiven naar een later tijdstip. Als de ziekte nog voortduurt tot na zijn vakantie, wordt hij vanaf dan wel als arbeidsongeschikt beschouwd. Als zijn ziekteattest reeds tijdens de verlofperiode van toepassing was, zal de periode van gewaarborgd loon al beginnen te lopen tijdens zijn verlof. De werknemer heeft bij terugkomst dan enkel nog recht op het saldo van het gewaarborgd loon.

 

Mogelijk komt hier in de toekomst wel verandering in. In 2012 heeft het Europees Hof van Justitie al geoordeeld dat het doel van jaarlijkse vakantie verschilt van het doel van ziekteverlof. Tijdens de jaarlijkse vakantie moet de werknemer immers de mogelijkheid hebben om te rusten en te ontspannen. Het ziekteverlof is dan weer nodig om te herstellen van een ziekte. Bijgevolg is het Hof van mening dat wanneer een werknemer ziek wordt tijdens een vakantieperiode, hij het recht moet hebben om de vakantiedagen later op te nemen.

 

Tot op heden is de Belgische wetgeving nog niet aangepast aan dit arrest. Minister van Werk Kris Peeters heeft daarom begin dit jaar aan de sociale partners in de NAR gevraagd om een nieuwe regeling uit te werken. Momenteel is hier nog niets concreet over uitgewerkt. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

 

 

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30