08.06
2018

Wat met ziekte vóór of tijdens het verlof?

Met de verlofperiodes van uw werknemers in zicht, kan het zich voordoen dat een werknemer zich ziek meldt net vóór, tijdens of na zijn vakantie. Bent u in dat geval gewaarborgd loon verschuldigd aan de werknemer?

 

 

De datum van het begin van de arbeidsongeschiktheid is hierbij van groot belang. We maken hieronder het onderscheid tussen de verschillende situaties die zich kunnen voordoen.

 

Wanneer de werknemer ziek wordt vlak vóór zijn vakantie en deze ziekteperiode loopt nog verder door tijdens de geplande vakantieperiode, wordt hij ook arbeidsongeschikt beschouwd tijdens die verlofperiode. De eerste schorsingsoorzaak primeert immers. De werknemer zal de dagen waarop hij vakantie gepland heeft, maar die gedekt zijn door een medisch attest, niet verliezen. Hij heeft het recht deze op een later tijdstip op te nemen. Tijdens de ziektedagen zal hij recht hebben op gewaarborgd loon.

 

Indien uw werknemer ziek wordt tijdens zijn verlof, loopt het verlof gewoon door alsof de werknemer niet ziek is. Hij kan zijn verlofdagen niet meer verschuiven naar een later tijdstip. Als de ziekte nog voortduurt tot na zijn vakantie, wordt hij vanaf dan wel als arbeidsongeschikt beschouwd. Als zijn ziekteattest reeds tijdens de verlofperiode van toepassing was, zal de periode van gewaarborgd loon al beginnen te lopen tijdens zijn verlof. De werknemer heeft bij terugkomst dan enkel nog recht op het saldo van het gewaarborgd loon.

 

Mogelijk komt hier in de toekomst wel verandering in. In 2012 heeft het Europees Hof van Justitie al geoordeeld dat het doel van jaarlijkse vakantie verschilt van het doel van ziekteverlof. Tijdens de jaarlijkse vakantie moet de werknemer immers de mogelijkheid hebben om te rusten en te ontspannen. Het ziekteverlof is dan weer nodig om te herstellen van een ziekte. Bijgevolg is het Hof van mening dat wanneer een werknemer ziek wordt tijdens een vakantieperiode, hij het recht moet hebben om de vakantiedagen later op te nemen.

 

Tot op heden is de Belgische wetgeving nog niet aangepast aan dit arrest. Minister van Werk Kris Peeters heeft daarom begin dit jaar aan de sociale partners in de NAR gevraagd om een nieuwe regeling uit te werken. Momenteel is hier nog niets concreet over uitgewerkt. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

 

 

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

De federale regering stelde op 26 juli jl. het begrotingsakkoord en een reeks van socio-economische en fiscale maatregelen voor.

 

Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste punten voor u als werkgever >>

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30