03.05
2019

Welke CO2-uitstoot bepaalt het belastbaar voordeel alle aard voor bedrijfswagens?

Sinds enige tijd wordt de CO2-uitstoot voor nieuwe wagens berekend volgens de zogenaamde WLTP-methode. WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) is momenteel wereldwijd de nieuwe gestandaardiseerde test om de CO2-uitstoot van personenwagens te bepalen. Deze WLTP-test vervangt de vroegere NEDC-methode en houdt beter rekening met de reële rijomstandigheden en met de uitrustingsopties van het voertuig. Het gevolg is wel dat de CO2-uitstoot gemeten met de nieuwe WLTP-methode in de meeste gevallen hoger zal liggen, waardoor bedrijfswagens duurder zullen worden.

Om het effect van de nieuwe WLTP-norm wat te milderen, werd er voor de bepaling van het voordeel alle aard voor bedrijfswagens een overgangsperiode tot eind 2020 voorzien. Hierdoor zullen de fiscus en de RSZ tot 31 december 2020 nog rekening houden met de CO2-uitstoot op basis van de NEDC-methode. Vanaf 2021 zal de CO2-uitstoot volgens de WLTP-methode voor alle nieuwe wagens gebruikt worden.

Door de invoering van de nieuwe berekening van de CO2-uitstoot op basis van de WLTP-methode worden er voor nieuwe bedrijfswagens nu meestal 2 verschillende CO2-uitstootgehaltes op het gelijkvormigheidsattest (certificaat van overeenstemming) vermeld. Op het inschrijvingsbewijs van het voertuig staat echter maar één uitstootgehalte vermeld. Bovendien wordt er op het inschrijvingsbewijs niet aangeduid of het gaat om de NEDC- of de WLTP-waarde.

Als gevolg hiervan hebben zowel de fiscus als de RSZ hun instructies over de toepasselijke CO2-uitstoot voor de bepaling van het voordeel van de bedrijfswagen aangepast.

Er wordt nu een onderscheid gemaakt naargelang het een bedrijfswagen met één uitstootgehalte (NEDC), dan wel een bedrijfswagen met twee uitstootgehaltes (NEDC en WLTP) betreft.

Voertuigen met één CO2-uitstootgehalte (NEDC)

Om het belastbaar voordeel van alle aard te bepalen, moet rekening gehouden worden met het CO2-uitstootgehalte van de wagen zoals dat gekend is bij de dienst voor inschrijving van de voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Deze informatie staat in principe zowel op het gelijkvormigheidsattest als op het inschrijvingsbewijs van de wagen vermeld.

Voertuigen met twee CO2-uitstootgehaltes (NEDC en WLTP)

Wanneer het voertuig over twee CO2-uitstootgehaltes (NEDC en WLTP) beschikt, zal het gelijkvormigheidsattest van de wagen zowel een tabel met NEDC-waarden (code 49.1) als een tabel met WLTP-waarden (code 49.4) bevatten. Het inschrijvingsbewijs zal slechts één CO2-uitstootgehalte bevatten, zonder verdere toelichting om welke waarde het gaat.

Voor bedrijfswagens met twee uitstootgehaltes, kan voor de berekening van het voordeel alle aard de NEDC-waarde gebruikt worden tot 31 december 2020.

Het moet gaan om de NEDC-waarde zoals die gekend is bij de dienst voor inschrijving van de voertuigen. In principe stemt die NEDC-waarde overeen met de NEDC-waarde vermeld in de tabel code 49.1 van het gelijkvormigheidsattest van het voertuig (‘gewogen, gecombineerde’ CO2-waarde voor elektrische oplaadbare voertuigen en ‘gecombineerde’ CO2-waarde voor andere aandrijvingen).

Gelieve met deze instructies van de overheid rekening te houden als u ons de CO2-uitstoot van een bedrijfswagen doorgeeft, zodat wij zeker over de correcte gegevens beschikken voor de berekening van het voordeel alle aard. Voor bedrijfswagens met twee CO2-uitstootgehaltes dient u ons zowel de NEDC-waarde als de WLTP-waarde te bezorgen.

 

Bron: FOD Financiën: gedetailleerde FAQ over de vanaf 1 januari 2012 toegekende voordelen van alle aard die voortvloeien uit het persoonlijk gebruik van een door de werkgever/onderneming kosteloos ter beschikking gesteld voertuig en Administratieve instructies RSZ, 2019/1.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30