13.07
2018

Welke wijzigingen staan u dit najaar te wachten?

De meerderheidspartijen in de regering hebben begin juli een akkoord bereikt over 6 wetsvoorstellen. Deze lagen al langer op tafel, maar nu komt er eindelijk schot in de zaak. De wetsvoorstellen moet wel nog goedgekeurd worden door de Kamer waardoor het nog enige tijd kan duren alvorens ze effectief kunnen toegepast worden. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte. Niettemin geven wij u alvast een overzicht van de belangrijkste bepalingen:

 

  1. 1/10de ouderschapsverlof: Momenteel kan ouderschapsverlof enkel voltijds, halftijds of als 1/5de-vermindering genomen worden. Voortaan zal het ook mogelijk zijn om een halve dag per week of één dag per twee weken afwezig te zijn in het kader van ouderschapsverlof.
  2. Ouderschapsverlof en verlof om medische bijstand flexibeler: Wie voltijds ouderschapsverlof of verlof om medische bijstand opneemt, moet dit steeds voor een minimumperiode van één maand doen. Voortaan zal dit ook per week kunnen opgenomen worden.
  3. Uitbreiding adoptie- of pleegzorgverlof: Het verlof voor pleegouders en adoptieouders zal binnenkort opgetrokken worden naar 6 weken voor elk van beide ouders. Dit zal tegen 2027 verder opgetrokken worden tot 17 weken voor beide ouders samen. 
  4. Zondagsarbeid kust en toeristische centra: Momenteel kunnen kleinhandelszaken en kapperssalons aan de kust en in toeristische centra buiten het hoogseizoen maar 13 zondagen per jaar werknemers tewerk stellen. De regering wil deze beperking opheffen, zonder evenwel aan de bescherming van de individuele werknemers te raken. Het zal dus niet mogelijk zijn om één enkele werknemer alle zondagen te laten werken. 
  5. Scholingsbeding knelpuntberoepen: Een scholingsbeding kan enkel geldig afgesloten worden met werknemers die minstens € 34.180 bruto per jaar (bedrag geldig voor 2018) verdienen. Deze loondrempel zou voor opleidingen in knelpuntberoepen verdwijnen.
  6. Integratietegemoetkoming gehandicapten: Wanneer een persoon met een handicap gaat samenwonen met een partner, dan heeft het inkomen van die partner een impact op de tegemoetkoming voor de gehandicapte. Bijgevolg krijgt de gehandicapte vaak een lagere tegemoetkoming. Het inkomen van de partner dat vrijgesteld wordt voor de berekening van de uitkering, zal nu opgetrokken worden van € 22.450 naar € 39.287.

Ook het ‘onbelast bijverdienen’ zou snel in werking treden. Het wetsontwerp werd op 5 juli goedgekeurd door de Kamer en de regeling zou in werking treden op 15 juli 2018.

Het onbelast bijverdienen is een maatregel die het mogelijk wil maken om tot € 6.000 per jaar of € 500 per maand bij te verdienen zonder dat hier belastingen of sociale bijdragen op moeten betaald worden.

Het systeem is enkel toegankelijk voor werknemers die reeds minstens 4/5de werken, voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor gepensioneerden. Het moet m.a.w. gaan om mensen die bijklussen. Het zal ook beperkt zijn tot klusjes voor particulieren, verenigingswerk (zoals sportcoach of begeleider van schooluitstappen) en voor erkende deelplatformen.

Iemand die gebruik wil maken van het systeem, moet dit melden bij de RSZ. Hiervoor werd een online platform gecreëerd: https://bijklussen.be. Als een vereniging beroep doet op iemand die bijklust, moet de vereniging de aangifte doen. Als een particulier beroep doet op iemand die bijklust, moet de burger die de klus opknapt zelf de aangifte doen. In de aangifte moet het type activiteit, de periode en het betaalde bedrag vermeld worden.

In de online toepassing is ook een lijst beschikbaar van toegelaten activiteiten. Enkel voor deze activiteiten kan er onbelast bijverdiend worden.

 

Bron: diverse media, https://bijklussen.be.

 

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30