09.11
2018

Wenst u uw werknemers in december nog een extraatje te geven?

Met de eindejaarsperiode in aantocht, wil u uw werknemers misschien belonen met een extra geschenk of geschenkcheques. Waarop moet u letten opdat u deze geschenken vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing kan toekennen?

RSZ

De geschenken mogen gegeven worden in natura of in de vorm van geschenkcheques, maar moeten wel toegekend worden ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar. Het bedrag van het geschenk mag niet meer zijn dan € 40 per werknemer per jaar. Dit bedrag kan vermeerderd worden met € 40 per kind ten laste. 

Voor de toekenning van geschenkcheques gelden bovendien volgende voorwaarden:

  • de cheques mogen enkel inruilbaar zijn bij bepaalde ondernemingen, die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgever van de cheques;
  • de cheques moeten een beperkte looptijd hebben;
  • ze mogen niet in contanten uitbetaald worden aan de werknemers.

Fiscus

Geschenken in natura of geschenkcheques zijn niet belastbaar voor de werknemer en fiscaal aftrekbaar voor de werkgever onder de volgende voorwaarden:

  • alle personeelsleden moeten hetzelfde voordeel krijgen;
  • de toekenning gebeurt naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar;
  • het toegekende bedrag mag niet hoger zijn dan € 35 per werknemer, vermeerderd met € 35 per kind ten laste

Voor geschenkcheques gelden daarnaast dezelfde voorwaarden als voor de RSZ.

Aangezien de regels van de fiscus strenger zijn dan deze van de RSZ, raden wij aan om de bedragen die voor de fiscus gelden na te leven, m.a.w. maximum € 35 per werknemer vermeerderd met € 35 per kind ten laste.

 

Bron: K.B. van 3 juli 2018 tot wijziging van artikel 19, §2, 14°, van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 6 juli 2018.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

De federale regering stelde op 26 juli jl. het begrotingsakkoord en een reeks van socio-economische en fiscale maatregelen voor.

 

Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste punten voor u als werkgever >>

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30