14.06
2019

Werkgeverstussenkomst in woon-werkverkeer met de trein stijgt op 1 juli 2019

In het Interprofessioneel Akkoord 2019-2020 werden enkele afspraken gemaakt over de werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer van de werknemers met het openbaar vervoer. De Nationale Arbeidsraad heeft de gemaakte afspraken officieel vastgelegd in cao nr. 19/9. Deze voorziet de volgende wijzigingen:

Trein
Wanneer een werknemer zich naar het werk verplaatst met de trein, is de werkgever verplicht om een deel van deze kost op zich te nemen. Hiertoe werd in de NAR cao 19 octies gesloten. Deze voorziet in een tabel met forfaitaire bedragen. De bedragen zijn echter sinds 2009 niet meer aangepast.
Daarom werd in cao 19/9 een nieuwe tabel opgenomen die de werkgeverstussenkomst verhoogt en dit vanaf 1 juli 2019. De verhoogde tussenkomst bedraagt 70% van de huidige prijs van de treinkaart (geldend tarief op 1 februari 2019). Er zal bovendien om de 2 jaar opnieuw onderhandeld worden over de tussenkomst.

Opgelet: de sectoren maken ook vaak afspraken over de tussenkomst in het woon-werkverkeer. Deze tussenkomst mag gunstiger zijn dan de nationale regeling. Indien de regeling van uw sector voordeliger is dan cao 19, zal er dan ook geen wijziging plaatsvinden op 1 juli 2019.

Ander openbaar vervoer
Er is ook een verplichte tussenkomst voorzien voor het gebruik van ander openbaar vervoer. Echter geldt deze verplichting pas voor verplaatsingen van minstens 5 km tussen de woon- en werkplaats.
Vanaf 1 juli 2020 zal deze voorwaarde opgeheven worden waardoor meer werknemers in aanmerking zullen komen voor een verplichte tussenkomst.

Privé-vervoer
Wettelijk gezien is er geen verplichte tussenkomst in de kosten indien de werknemer zijn eigen vervoermiddel gebruikt. Toch is in de meeste sectoren ook voor privé-vervoer wel een werkgeversbijdrage voorzien.
Sommige sectoren verwijzen naar de bedragen van cao 19 octies. Cao 19/9 voorziet uitdrukkelijk dat deze sectoren hun tussenkomst niet moeten aanpassen op 1 juli 2019. Zij mogen zich m.a.w. blijven baseren op de ‘oude’ bedragen van cao 19 octies.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/9 van 23 april 2019 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer van de werknemers.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30