03.12
2015

Wet diverse bepalingen inzake sociale zaken gepubliceerd

De wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken werd vorige week in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd waardoor de nieuwe maatregelen in de horecasector in werking treden vanaf 1 december 2015. Deze wet bevat tevens nog enkele andere bepalingen. Hieronder kan u een korte bespreking terugvinden van de voornaamste wijzigingen.

1.  Flexijobs en overuren in de horeca

Vanaf 1 december 2015 zijn de flexijobs en de zogenaamde goedkopere overuren in de horecasector in werking getreden.

De verhoging van de in te halen overuren geldt vanaf 1 december 2015. De verhoogde grens van overuren waarvoor de werkgever kan genieten van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing geldt voor bezoldigingen vanaf 1 december 2015.

De vrijstelling van sociale en fiscale lasten van overuren voor voltijdse werknemers en de verhoging van de grens van overuren die in aanmerking komen voor de belastingvermindering voor de werknemers gaat in vanaf aanslagjaar 2016.

Voor een uitgebreide bespreking verwijzen wij naar de inhoud van het aparte artikel over de horeca.

 

2.  Ecocheques

Erkende uitgevers van zowel papieren als elektronische ecocheques zijn er voortaan toe gemachtigd het rijksregisternummer te gebruiken om de begunstigden van papieren en elektronische ecocheques eenduidig te kunnen identificeren.

 

3.  Limosa-meldingsplicht zelfstandigen wordt beperkt vanaf 2017

Er geldt een elektronische Limosa-aanmeldingsplicht bij de overheid voor werknemers of zelfstandigen uit het buitenland die tijdelijk of gedeeltelijk in België komen werken.

Vanaf 1 januari 2017 wordt de algemene Limosa-meldingsplicht voor zelfstandigen beperkt tot een meldingsplicht voor zogenaamde risicosectoren. Het gaat om risicogevoelige sectoren op het vlak van sociale fraude. Over welke specifieke sectoren het gaat, zal nog worden vastgelegd bij Koninklijk Besluit.

 

4.  Aansprakelijkheid sociale en fiscale schulden en aangifte van werken

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden en de aangifte van werken bestaat voor werken in onroerende staat, de bewakings- en/of toezichtsdiensten en bedrijven die bepaalde activiteiten uitoefenen in de vleessector.

Er wordt de mogelijkheid voorzien om bij Koninklijk Besluit de aannemer gelijk te stellen met de opdrachtgever voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten en de vleessector. In dat geval neemt de aannemer alle rechten en plichten over van de opdrachtgever.

 

5.  Aanwezigheidsregistratie voor de vleessector

Het toepassingsgebied van de aanwezigheidsregistratie wordt aangepast. De aanwezigheidsregistratie geldt voor dezelfde activiteiten als degene die onderworpen zijn aan de aannemersaansprakelijkheid en de aangifte van werken, namelijk de volgende plaats(en): een slachthuis, een uitsnijderij of een bedrijf voor vleesbereidingen en/of bereidingen van vleesproducten en die hiervoor een erkenning van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen moeten verkrijgen, uitgezonderd slachtingen op landbouwbedrijven. De verwijzing naar de bevoegdheidsgebieden van de paritaire comités PC 118 en PC 119 verdwijnt.

Indien de gelijkstelling van aannemer met opdrachtgever wordt doorgevoerd zoals omschreven in punt 4, zal deze gelijkstelling ook doorwerken in deze reglementering.

Deze regeling van aanwezigheidsregistratie in de vleessector trad in werking op 1 juli 2015. Voorlopig moeten echter nog een aantal uitvoeringsbesluiten worden afgewacht.

 

Bron: Wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, B.S. 26 november 2015.

 

 

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30