02.06
2017

Wet werkbaar en wendbaar werk voert 100 vrijwillige overuren in

Hoe het was…

Tot voor kort konden er alleen overuren gepresteerd worden in enkele specifieke situaties. Zo moest er bijvoorbeeld sprake zijn van een buitengewone vermeerdering van werk of onvoorziene noodzakelijkheid. Er moesten vaak ook strikte formaliteiten nageleefd worden zoals bijvoorbeeld een voorafgaande toelating van de Inspectie Toezicht Sociale Wetten of de vakbondsafvaardiging.

Voor de gepresteerde overuren moet overloon betaald worden en inhaalrust toegekend worden. Een werknemer heeft wel de keuze om de eerste 91 overuren per kalenderjaar te laten uitbetalen en af te zien van de inhaalrust. Dit quotum kan opgetrokken worden tot 130 of 143 overuren mits het volgen van een onderhandelingsprocedure.

 

Wat is nieuw?

Sinds 1 februari 2017 is er een nieuwe vorm van overuren ingevoerd, de vrijwillige overuren. Voor deze overuren moet er geen specifieke reden zijn om deze te presteren en er dienen ook geen formaliteiten nageleefd te worden.

Per kalenderjaar kunnen er tot 100 vrijwillige overuren gepresteerd worden. Dit maximum kan opgetrokken worden tot 360 overuren door een algemeen verbindend verklaarde sectorale cao.

Alvorens er vrijwillige overuren kunnen gepresteerd worden, moet er een schriftelijke overeenkomst gesloten worden tussen werkgever en werknemer waaruit het akkoord van de werknemer blijkt. Deze kan voor de duur van maximum 6 maanden afgesloten worden en kan indien nodig hernieuwd worden.

De vrijwillige overuren geven recht op loon en overloon, maar moeten niet ingehaald worden.

De eerste 25 vrijwillige overuren tellen niet mee voor de interne overurengrens. Dit quotum kan opgetrokken worden tot 60 vrijwillige overuren door een sectorale cao.

Bron: Wet d.d. 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, B.S. 15 maart 2017.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30