25.01
2019

Wijziging toepassingsgebied hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden

Wanneer een aannemer beroep doet op een andere aannemer of onderaannemer die sociale of fiscale schulden heeft, kan hij hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor deze schulden.

Om dit te voorkomen moet de eerste aannemer bij de betaling van zijn medecontractant een deel van het factuurbedrag inhouden en doorstorten aan de RSZ (35%) en/of de fiscus (15%).

De inhoudingsplicht geldt enkel in de volgende sectoren:

  • werken in onroerende staat (zoals de bouwsector, land- en tuinbouw, schoonmaak,…);
  • werken in de vleessector;
  • het paritair comité voor de bewakings- en toezichtsdiensten.

Vanaf 1 april 2019 wordt dit toepassingsgebied aangepast. Voor de bouwsector is er een uitbreiding naar activiteiten van ‘levering van stortklaar beton’.

Voor de land- en tuinbouw worden 33 activiteiten uitgesloten van het toepassingsgebied. De uitsluitingen hebben vooral betrekking op het telen van bepaalde gewassen, groenten, fruit,… en op bosbouwactiviteiten. Een volledige lijst kan bij onze diensten opgevraagd worden.

 

Bron: Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, B.S. 17 januari 2019.

 

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

De federale regering stelde op 26 juli jl. het begrotingsakkoord en een reeks van socio-economische en fiscale maatregelen voor.

 

Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste punten voor u als werkgever >>

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30