14.12
2018

Woont uw werknemer in de Duitstalige Gemeenschap? Dan heeft u mogelijk recht op een vermindering van de arbeidskosten

Vanaf 1 januari 2019 kan u voor uw werknemer die in de Duitstalige Gemeenschap woont een AktiF of AktiF-PLUS-subsidie aanvragen indien hij:

 • ingeschreven is als niet-werkende werkzoekende bij de ADG (= tewerkstellingsdienst van de Duitstalige Gemeenschap);
 • niet meer leerplichtig is;
 • de wettelijke pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt.

 De subsidie kan dus worden aangevraagd indien uw werknemer zijn woonplaats in de Duitstalige Gemeenschap heeft, ongeacht waar uw vestigingsplaats gelegen is.

AktiF

Om in aanmerking te komen voor de AktiF-subsidie, moet de werknemer behoren tot één van de volgende categorieën:

 1. Jonge werkzoekenden van minstens 25 jaar die hetzij maximum een diploma hoger secundair onderwijs hebben en minstens 6 maanden ingeschreven zijn bij de ADG, hetzij geen diploma hoger secundair onderwijs hebben;
 2. Oudere werkzoekenden van minstens 50 jaar die hun laatste betrekking onvrijwillig verloren hebben. Onder “onvrijwillig verloren betrekking” wordt verstaan:
  • het verliezen van de betrekking op grond van ontslag door de laatste werkgever;
  • de niet-verlenging van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur;
  • het verliezen van de betrekking om officieel vastgestelde gezondheids- en/of psychologische redenen;
  • de stopzetting van zelfstandige activiteiten na een faillissement;
 3. Langdurig werkzoekenden die minstens 12 maanden ingeschreven zijn bij de ADG;
 4. Werknemers die ontslagen werden in het kader van een herstructurering.

De AktiF-subsidie wordt maximum 2 jaar toegekend.

Bedrag per maand

Periode

€ 500

1e jaar

€ 300

2e jaar

 

AktiF-PLUS

De werkzoekenden die minstens twee van de onderstaande belemmeringen ondervinden bij het vinden van werk, komen in aanmerking voor de AktiF-PLUS:

 • een verminderde arbeidsgeschiktheid hebben (zie hierna);
 • minstens 24 maanden ingeschreven zijn bij de ADG;
 • geen getuigschrift hoger onderwijs hebben;
 • geen taalniveau B1 hebben, noch in Duits, noch in Frans.

Een werkzoekende die aan één van de volgende criteria voldoet, wordt beschouwd als “verminderd arbeidsgeschikt”:

 • voldoen aan de medische voorwaarden om aanspraak te maken op een inkomensvervangende tegemoetkoming of op een integratietegemoetkoming voor personen met een handicap;
 • in een beschutte of sociale werkplaats tewerkgesteld geweest zijn;
 • op basis van een lichamelijke of verstandelijke beperking van ten minste 66% aanspraak kunnen maken op hogere kinderbijslag;
 • in het bezit zijn van een attest van de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid voor de toekenning van sociale en fiscale voordelen;
 • blijvende arbeidsongeschiktheid van meer dan 33% die werd erkend door de arts van de RVA of van de ADG;
 • ingedeeld zijn bij de personen die het verst van de arbeidsmarkt afstaan op grond van een combinatie van psycho-medisch-sociale factoren die de gezondheid en/of maatschappelijke integratie belemmeren;
 • beschikken over een ondersteuningsplan van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven.

 De AktiF-PLUS-subsidie wordt maximum 3 jaar toegekend.

Bedrag per maand

Periode

€ 1.000

1e jaar

€ 600

2e jaar

€ 300

3e jaar

De werkzoekende moet bij de ADG een attest aanvragen waarop wordt bevestigd dat hij in aanmerking komt voor één van bovenstaande subsidies. Na de aanwerving van de werkzoekende moet de werkgever een aanvraag indienen bij het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

 

Bron: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap dd. 28 mei 2018 betreffende de AktiF- en AktiF-PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid, B.S. 10 juli 2018; Besluit van de Regering van 28 september 2018 tot uitvoering van het decreet van 28 mei 2018 betreffende de AktiF- en AktiF-PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid, B.S. 30 november 2018.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

 • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
 • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
 • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30