17.05
2019

De bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering: minder bekend maar meer dan nodig

Bestuurders, managers en directeurs van elk bedrijf of vereniging, ongeacht de grootte of aard van activiteiten, dragen belangrijke verantwoordelijkheden ten gevolge van hun daden van bestuur en de bevoegdheden die hen worden toevertrouwd. Bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap, maar indien zij een fout begaan of hen enkel al een fout verweten wordt, en die fout zou schade toebrengen aan de vennootschap of aan derden, kunnen zij wel persoonlijk gehouden zijn deze schade te vergoeden. De aansprakelijkheid van de bestuurders in geval van schending van het Wetboek van Vennootschappen of van de statuten is zelfs bijzonder zwaar aangezien deze aansprakelijkheid hoofdelijk is. Daardoor kan dus ook de slecht geïnformeerde of afwezige bestuurder aansprakelijk gesteld worden voor een fout van één van de collega’s, al heeft hij er zelf geen kennis van.

De bestuurders kunnen zelfs aansprakelijk gesteld worden omdat zij de ‘algemene normen van goed beleid’ overschreden hebben. Een activiteit die zwaar deficitair is op onredelijke wijze voortzetten of verbintenissen aangaan die de middelen van de vennootschap overschrijden, zijn hier enkele voorbeelden van.

De beoordeling van het foutprincipe is dan ook vaak zeer delicaat en voor interpretatie vatbaar en een goede verdediging is dan ook zeer cruciaal.

De tegen de bestuurder ingestelde vordering moet zelfs niet terecht zijn. Wanneer later zou blijken dat de vordering ongegrond is, kunnen er vooraf al heel wat procedures en onderzoeksstappen uitgevoerd moeten worden, die heel wat kosten met zich meebrengen.

Een verstrengde wetgeving en een verhoogd toezicht van alle regulatoren, maar ook de drempelverlaging voor de particulier om naar een rechtbank te trekken om vorderingen in te stellen tegen vennootschappen of bestuurders, leiden tot een aanzienlijke stijging van het aantal vorderingen dat tegen bestuurders ingesteld wordt ten gevolge van een bestuursfout in uitoefening van hun mandaat. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (ook D&O genoemd) biedt bescherming in geval van deze bestuursfouten. De belangrijkste doelstelling van deze verzekering, afgesloten door de vennootschap, is de bescherming van het privévermogen van fysieke personen die een bestuursmandaat opnemen.

Om de bestuurder te beschermen bestaan er enkele procedures binnen de vennootschap zoals, de jaarlijkse kwijting van de Algemene Vergadering, de ontheffingsclausule of de waarborg van schadeloosstelling.

Maar die procedures worden in de nieuwe Vennootschapswetgeving aan banden gelegd of worden zelfs afgeschaft. Daardoor wordt de verzekering van deze aansprakelijkheid meer en meer belangrijk en ook de meest efficiënte manier voor bestuurders om zich financieel te beschermen.

Indien een vordering ingesteld wordt, kunnen de kosten van verweer zeer hoog oplopen. Die gaan van onderzoekskosten, opzoekingskosten intern en extern tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke verdedigingskosten. Rechtszaken die voortvloeien uit dergelijke vorderingen slepen lang aan, en tikken snel door.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vergoedt naast de schadevergoeding ook deze verdedigingskosten of de vordering nu terecht is of niet en of ze wordt toegekend of niet.

Zelfs indien de fout opzettelijk is of het gevolg is van fraude (twee van de mogelijke uitsluitingen van deze verzekering) zal de dekking tussenkomen in verdediging tot het bewijs geleverd is van het opzet of u schuldig wordt bevonden aan fraude. Dekking is dan gebaseerd op het principe van onschuld tot bewijs van het tegendeel.

Indien u kiest voor deze verzekering, zorg er dan voor dat de polis op maat is van uw vennootschap. U bepaalt immers zelf en in samenspraak met de verzekeraar tot welk maximumbedrag u verzekerd wil zijn. Maak daarvoor eerst een risicoanalyse samen met uw makelaar, onderzoek de dekkingen limieten en sublimieten en uitsluitingen binnen de verschillende polissen bij verschillende verzekeraars.

Het zou ons te ver leiden om in deze korte toelichting alle dekkingen te overlopen, maar we willen u hierbij de noodzaak van deze verzekering duidelijk maken zodat ook u en uw eventuele medebestuurders met een gerust hart uw vennootschap kunnen leiden en vanaf de eerste dag van een mogelijke vordering op een gespecialiseerde ondersteuning en verdediging mogen rekenen.

 

Heeft u interesse of wenst u meer informatie? Bent u benieuwd of deze verzekering noodzakelijk is voor uw vennootschap of vereniging? Wil u graag een idee hebben van de premies? Neem dan snel contact op met ons via verzekeringen@clbgroup.be of via 011 59 90 62.

 

Dit artikel kan u terug vinden in ons CLB Nieuws. Lees het volledige magazine hier

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Bart Schepers

Verantwoordelijke CLB Verzekeringen
Contacteer ons

In de kijker

In samenwerking met AIG, een wereldwijd gerenommeerde verzekeringsmaatschappij, kan CLB Verzekeringen u een polis aanbieden met een zeer ruime dekking tegen de gevolgen van cybercriminaliteit.

Eventuele schade door u of uw klanten geleden ten gevolge hacking of uitschakelen van uw netwerk, wordt door deze polis ruimschoots vergoed.

 

 

Informatie ivm Kilometerheffing!

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30