04.02
2020

De verzekeringsmakelaar blijft voor de consument de nummer 1

Naar goede gewoonte publiceerde Assuralia zijn onderzoek over het belang van de verschillende distributiekanalen voor verzekeringen in België. Uit de cijfers van 2018 blijkt dat de Belg nog vaker dan het jaar daarvoor koos voor de verzekeringsmakelaar. Iets meer dan de helft van de levensverzekeringen en schadeverzekeringen wordt afgesloten en beheerd door verzekerings-makelaars (50,6%). De verzekeringsmakelaars gaan er globaal op vooruit en zorgen zelfs voor 14,18 miljard euro aan premie-inkomsten! De totale omzet (premie-incasso) groeide met 4,4% of 1,2 miljard euro. De banken en exclusieve verzekeringsagenten groeiden met 2,2% of 175 miljoen euro en de directe verzekeraars met 3,5% of 192 miljoen euro. De verzekerings-makelaars groeiden met 6,1% of 821,3 miljoen euro.

In schadeverzekeringen vertegenwoordigen de verzekeringsmakelaars in 2018 een indrukwekkend marktaandeel van maar liefst 61,2% (in 2017 was dit 60,80%). Hierdoor zijn zij veruit de meest geprefereerde verzekerings-partner. In levensverzekeringen klimmen de makelaars op naar 42,5% (nog 41,6% in 2017), waardoor ze hier ook op de eerste plaats staan.

Kelly Schamphelaere, woordvoerster van de Nederlandstalige makelaars: "We zijn verheugd dat de verzekeringsmakelaars aan belang blijven winnen. Dit toont duidelijk dat de verzekeringsmakelaars een reële toegevoegde waarde bieden en dat de Belg dit apprecieert."

"België is historisch gezien een makelaarsland. Dit heeft een positief effect op het aanbod voor en de keuzevrijheid van de consument.

"De lokale verankering van de verzekeringsmakelaars in steden en gemeenten is groot. De diensten van de verzekeringsmakelaar zijn daardoor heel toegankelijk en persoonlijk, en dat is goed. Zeker in een periode waar de banken hun kantorennet gevoelig afbouwen. In België zijn er ruim 6.000 verzekeringsmakelaars of met andere woorden één verzekeringsmakelaar per 1.900 inwoners.

Online verkoop van verzekeringsproducten komt in België niet van de grond

De online verkoop van verzekeringsproducten komt in België niet van de grond. Het onderzoek stelt dat e-commerce in 2018 slechts goed is voor 0,2% van de totale omzet, wat gelijk is aan het jaar voordien. Volgens Assuralia zijn de redenen hiervoor divers. Niet elk verzekeringsproduct leent zich er gemakkelijk toe om verkocht te worden via internet. Vandaag lijkt de klant het internet vooral te gebruiken om informatie te vinden over producten of om producten met elkaar te vergelijken. De aankoop doet hij echter nog via de traditionele kanalen. Indien een aankoop toch via e-commerce gebeurt, zal de consument meestal een tussenpersoon aanstellen als zijn contactpersoon.

Niettemin is de financiële wereld in snel tempo aan het digitaliseren. De verzekeringsmakelaar speelt hier volop op in door ook digitalisering te omarmen. Via zijn/haar website of andere digitale communicatiekanalen biedt de makelaar steeds meer functionaliteiten aan. We denken hier aan het online raadplegen van de verzekeringsportefeuille of een schadedossier, het aangeven van een schadegeval, het doorgeven van poliswijzigingen, het aanvragen van een offerte, ... Niettemin blijft persoonlijk contact in verzekeringen - zeker op sleutelmomenten, zoals bij advies of bij een schade - zéér belangrijk. Achter de makelaar zit immers iemand van vlees en bloed, iemand met een luisterend oor die zijn klanten goed kent. En dat is de verzekeringsmakelaar.

Wilt u graag kennismaken met ons team van deskundigen die ook u advies op maat geven? Neem dan zeker contact op via verzekeringen@clbgroup.be of via het telefoonnummer 011 59 90 62.

bron: Assuralia, FVF & Brocom

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op