07.05
2020

Sluit nu een brede weersverzekering af en krijg een subsidie van 65% van de premie!

Vanaf dit jaar vergoedt het Vlaams Rampenfonds geen openluchtteeltschade door ongunstige weersomstandigheden meer. Wilt u voor zo’n schade toch een vergoeding, dan zal u dus zélf een verzekering moeten afsluiten. Met de brede weersverzekering verzekert u zich tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden. Daarnaast kan u ook nog een beroep blijven doen op het Rampenfonds voor de niet verzekerde teelten. U kan als ondernemer een subsidie ontvangen die 65% van de verzekeringspremie bedraagt.

Hoe gaat u te werk?
Tot vrijdag 15 mei 2020 kunt u ál uw percelen met de geplande gewassen aangeven via de elektronische verzamelaanvraag.

Verlies dus geen tijd meer en bezorg ons tevens uw elektronische verzamelaanvraag in pdf. We maken dan ook een offerte op maat voor uw brede weersverzekering en bezorgen u een vergelijking tussen de belangrijkste marktspelers op de markt.

Meer info? Contacteer ons op het nummer 011 59 90 62 of via het e-mailadres verzekeringen@clbgroup.be

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op