27.09
2019

Vanaf 1 januari 2020 ook "kleine statuten" opgenomen in verzekering arbeidsongevallen

Wat verandert er precies?
Vanaf 1 januari 2020 zal de verplichte verzekering arbeidsongevallen ook van toepassing zijn op personen die arbeid verrichten “in het kader van een opleiding tot betaalde arbeid”, kortom stagiairs.


FEDRIS publiceerde een lijst met kleine statuten. Die lijst geeft per opleiding weer wat de regelgeving is en welk stelsel van dekking en schadeloosstelling van toepassing is.

 

Afhankelijk van het type opleiding zijn er twee stelsels van dekking en schadeloosstelling:

  • Persoon wordt betaald voor de opleiding (F1)
  • Persoon wordt niet betaald voor de opleiding (F2)

Standaard stelsel (F1)

Specifiek stelsel (F2)

Theoretische opleiding, praktijkopleidingen

en trajecten zijn gedekt.

Alleen de praktijkwerkzaamheden in de onderneming en de trajecten zijn gedekt.

Medische kosten worden vergoed aan RIZIV-tarieven.

Medische kosten worden beperkt tot het remgeld.

Basisloon voor vergoeding:

-       tijdelijke arbeidsongeschiktheid gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen x 12 of minimumplafond voor minderjarigen;

-       blijvende arbeidsongeschiktheid of dodelijk arbeidsongeval

Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen x 18.

 

Basisloon voor vergoeding:

-       tijdelijke arbeidsongeschiktheid

niet vergoed;

-       blijvende arbeidsongeschiktheid of dodelijk arbeidsongeval

Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen x 12.

Wat moet ik als werkgever ondernemen?

  • DINOMA en DMFA aangiften invullen, ongeacht of de stagiair onderworpen is aan de RSZ of niet.
  • Indien u een arbeidsongevallenverzekering hebt is de dekking van "kleine statuten" voortaan automatisch opgenomen in uw verzekering.
  • Hebt u nog geen verzekering dan brengt u dat best zo snel mogelijk in orde. Het is namelijk wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.

CLB Verzekeringen kijkt dit graag voor u na. Neem vrijblijvend contact met ons op en wij zorgen ervoor dat u met alles in orde blijft!

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Bart Schepers

Verantwoordelijke CLB Verzekeringen
Contacteer ons

In de kijker

In samenwerking met AIG, een wereldwijd gerenommeerde verzekeringsmaatschappij, kan CLB Verzekeringen u een polis aanbieden met een zeer ruime dekking tegen de gevolgen van cybercriminaliteit.

Eventuele schade door u of uw klanten geleden ten gevolge hacking of uitschakelen van uw netwerk, wordt door deze polis ruimschoots vergoed.

 

 

Informatie ivm Kilometerheffing!

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30