16.01
2020

Veranderingen/aanpassingen in verzekeringslandschap vanaf 1 januari 2020?

Het is een traditie: de lijstjes die opduiken met wat bij de jaarwisseling allemaal verandert. Wij geven u graag een overzicht op vlak van verzekeringen.

Het is goed om weten dat de voorwaarden van verzekeringscontracten niet stelselmatig herzien worden per 1 januari. Iedere verzekeringsonderneming is vrij om te bepalen of en wanneer (tarief)wijzigingen aan de orde zijn, daar de consument over te informeren en hem de vrijheid te laten om die voorwaarden te vergelijken met die van andere verzekeraars.


Afschaffing woonbonus
Met de afschaffing van de Vlaamse woonbonus per 1 januari vervalt vanaf die datum ook het specifieke belastingvoordeel op de levensverzekeringen (vooral schuldsaldoverzekeringen) die een waarborg vormen voor nieuwe leningen ter financiering van de enige woning.


Pensioensparen – lange termijnsparen
Door o.a. bovenvermelde maatregel zal ‘revival’ van het lange termijnsparen nog toenemen. Dit om toch maar van enig fiscaal voordeel te kunnen genieten in de belastingaangifte. Heel wat Belgen sparen heden met het pensioensparen of het langetermijnsparen via een verzekeringscontract op individuele basis om zo een aanvullend pensioen op te bouwen. Deze contracten geven heden recht op een belastingvoordeel van +- 32%.

Arbeidsongevallenwet ook van toepassing op stagiairs
Vanaf 1 januari 2020 zullen stagiairs en werklozen die een erkende bedrijfsstage volgen als beroepsopleiding onder de bescherming vallen van de arbeidsongevallenwet. De werkgever zal in de plaats van andere waarborgen moeten overschakelen naar een arbeidsongevallenverzekering met een specifiek vergoedingsstelsel. De website van Fedris geeft de nodige details. Ook vindt u hierover een uitgebreid artikel op onze
website.

Brede weersverzekering Vlaamse landbouwers
Vlaamse landbouwers kunnen, ter bescherming van hun teelten in volle grond tegen ongunstige weersomstandigheden, per 1 januari bij een aantal verzekeraars terecht voor een “brede weersverzekering”. Die verzekering voldoet aan de voorwaarden voor een belastingvoordeel op de premies. Op de website www.lv.vlaanderen.be staan meer details over deze nieuwe verzekering, die door het Vlaams Gewest wordt gesteund. De bedoeling is om de tegemoetkoming van het Rampenfonds geleidelijk te doen afnemen. Wij gaan hier kortelings dieper op ingaan via onze diverse CLB-kanalen, maar hebt u hierover reeds vragen dan mag u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Verplichting rookmelders
Tenslotte veralgemeent Vlaanderen de verplichting om woningen uit te rusten met rookmelders, met een minimum van één per verdieping. De verplichting gold al voor nieuwe woningen gebouwd met een stedenbouwkundige vergunning, huurwoningen en studentenkamers. In Wallonië gold een dergelijke verplichting al en in Brussel moeten deze melders alleen in huurwoningen worden
aangebracht. U vindt meer informatie op www.wonenvlaanderen.be. Het plaatsen van rookmelders is trouwens een zaak van gezond verstand, die doorgaans overigens geen gevolgen heeft op het gebied van verzekeringen.

Wilt u graag meer informatie over één of meerdere onderwerpen die we behandelden, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen via het telefoonnummer 011 59 90 62 of mail naar verzekeringen@clbgroup.be. Wij adviseren u graag.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op