CLB Group: een constante groei sedert 1989!

Historiek

 

CLB (Centrum voor Loonbeheer) werd in 1989 opgericht door Rohnny Peters en Eddy Withofs als een tweemanszaak.

De afgelopen jaren kende het bedrijf een organische groei en werden hoe langer hoe meer diensten onder de vlag van CLB geplaatst.

 

Vanaf het prille begin verzorgde het Centrum voor Loonbeheer de loonadministratie van werkgevers. De erkenning van CLB Sociaal Secretariaat volgde vijf jaar later, in 1994.

Gaandeweg gingen we ons specialiseren in andere gebieden. Wij voelden vooral de nood aan juridische ondersteuning. Onze kennis van de sociale wetgeving moet immers up to date zijn om onze klanten een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden. Dit leidde in 2000 tot de oprichting van CLB Consult.

 

Vervolgens gingen we verder op het gebied van verzekeringen. In 2004 was de afdeling CLB Verzekeringen een feit. Drie jaar later, in 2007: CLB IT Solutions.

 

Hoe meer diensten er werden aangeboden, hoe groter natuurlijk de behoefte aan bijkomend personeel. Vanaf 2009 hebben we er daarom voor gekozen om een vormings-, trainings- en opleidingsverantwoordelijke (VTO) aan te stellen.

 

In 2010 werd het Centrum voor Loonbeheer omgedoopt tot “CLB Group, Care for Life and Business”.

Onze dienstengroep werd in 2011 tenslotte nog aangevuld met de dienst CLB Externe Preventie en in 2012 met de CLB Medische Controle & Advies.

 

In 2019 kwam onze jongste telg CLB Academy bij de groep.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op