Nieuws

24.11
2022

Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval: drie nieuwe maatregelen

De wet van 30 oktober bevat drie belangrijke maatregelen met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid van de werknemer wegens ziekte of ongeval en treedt in werking op 28 november 2022.

24.11
2022

Retroactieve verhoging kilometervergoeding en aangepast indexeringsmechanisme gepubliceerd

Op 16 november 2022 werd in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit gepubliceerd dat de steunmaatregelen die de regering voorziet naar aanleiding van de stijgende brandstofprijzen officieel maakt.

24.11
2022

Zaterdag blijft wellicht ook vanaf 1 januari 2023 nog beschouwd als werkdag

Zoals we eerder meedeelden, bepaalt het nieuwe Burgerlijk Wetboek dat een zaterdag vanaf 1 januari 2023 niet meer beschouwd wordt als werkdag.

17.11
2022

Verplichte melding van de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand

Voor elke werknemer die u tijdelijk werkloos stelt, moet u elke maand aan de RVA de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand elektronisch meedelen via de portaalsite van de sociale zekerheid of via batch.

17.11
2022

Omzetting richtlijn werk en privéleven: Wijzigingen ouderschapsverlof

N.a.v. de omzetting van de Europese Richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven in Belgische wetgeving, wordt o.a. de regeling omtrent de weigering van het ouderschapsverlof in bepaalde opnamevormen en het uitstel van ouderschapsverlof gewijzigd.

17.11
2022

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: informatie over de arbeidsrelatie

Een wet van 7 oktober 2022 geeft werknemers recht op meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De wet bevat onder meer bepalingen omtrent een betere informatieverstrekking van de werkgever aan de werknemers.

10.11
2022

Tijdelijke verhoging grenzen loonbeslag n.a.v. de energiecrisis

Naar aanleiding van de energiecrisis besliste de regering om de drempels voor loonbeslag en loonoverdracht tijdelijk op te trekken.

10.11
2022

Tijdelijke werkloosheid energiecrisis heeft nu een wettelijke basis

In de praktijk kon de bijzondere vorm van economische werkloosheid ten gevolge van de energiecrisis al enkele weken worden toegepast. Nu is de wettelijke basis ook gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

10.11
2022

Uitstel betaling bedrijfsvoorheffing en inkomstenbelastingen

Nog een maatregel die de gevolgen van de energiecrisis moet verlichten, is een uitstel van 2 maanden voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing.

09.11
2022

Sinds 1 oktober 2022 kan het bijzonder stelsel tijdelijke werkloosheid energie worden aangevraagd

Sinds 1 oktober 2022 kunnen werkgevers het bijzonder stelsel tijdelijke werkloosheid energie aanvragen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op