Nieuws

18.04
2024

Verhoging fietsvergoeding vanaf 1 januari 2024: publicatie fiscaal luik

Zoals eerder reeds werd meegedeeld, voorzag de federale regering vanaf 1 januari 2024 in een verhoging van de maximaal vrijgestelde fietsvergoeding naar € 0,35 per kilometer.

18.04
2024

Werkgeversbijdrage in de kosten van het treinabonnement stijgt vanaf 1 juni 2024

Met de nieuwe NAR-cao wordt de verplichte tussenkomst van de werkgever in de kosten van een treinabonnement vanaf 1 juni 2024 verhoogd tot 71,8%.

18.04
2024

Inzetbaarheidsbevorderende maatregelen binnenkort geen dode letter meer

Met de arbeidsdeal van 3 oktober 2022 werd het bestaande artikel 39ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten hervormd.

11.04
2024

Aanpassing RSZ-forfaits kledijvergoeding vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 aanvaardt de RSZ onder bepaalde voorwaarden de toekenning van een kostenvergoeding van € 2,08 per dag voor de aankoop van werkkledij en een kostenvergoeding van € 2,08 per dag voor het onderhoud van werkkledij.

11.04
2024

Vrijgestelde fietsvergoeding werd officieel verhoogd naar € 3.500 per jaar

Sinds 1 januari 2024 bedraagt het maximum vrijgestelde bedrag van de fietsvergoeding € 0,35 per kilometer. Het maximumbedrag op jaarbasis voor 2024 werd verhoogd naar € 3.500.

11.04
2024

Tewerkstelling van derdelanders: nieuwe regels in Vlaanderen

Buitenlandse werknemers die geen onderdaan zijn van de Europese Economische Ruimte, kunnen niet zomaar in België worden tewerkgesteld zonder arbeidskaart of een gecombineerde vergunning. Vanaf 1 mei 2024 wijzigen hieromtrent heel wat regels.

04.04
2024

Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen stijgt opnieuw vanaf 1 april 2024

In het sociaal akkoord 2021-2022 werd beslist om het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen geleidelijk te verhogen, nl. op 1 april 2022, op 1 april 2024 en 1 april 2026.

04.04
2024

Bijdragen Fonds Sluiting Ondernemingen voor 2024

Als werkgever betaal je bijdragen ter financiering van het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen. De percentages voor het jaar 2024 worden verder toegelicht.

04.04
2024

Het Sociaal Strafwetboek wordt binnenkort versterkt

Een wetsontwerp past het Sociaal Strafwetboek aan om de strijd tegen sociale fraude doeltreffender te maken.

28.03
2024

Overgang van winteruur naar zomeruur

In de nacht van zaterdag 30 maart 2024 op zondag 31 maart 2024 wordt opnieuw overgeschakeld naar het zomeruur (van 2 uur naar 3 uur). Voor jouw werknemers in de nachtploeg kan dit specifieke gevolgen hebben.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op