Nieuws

15.07
2019

Ziektecontrole

Binnenkort zullen we uitgebreider ingaan op wat een afwezigheidsbeleid allemaal kan of moet inhouden. Vanuit een positieve benadering wordt trouwens ook wel eens van een aanwezigheidsbeleid gesproken. Eén van de ‘poten’ van zo’n beleid is alleszins controlegeneeskunde. Een af- of een aanwezigheidsbeleid mag zich echter niet beperken tot controle alleen, maar daarover dus later meer.

12.07
2019

*NIEUW* HR-platform CLB Sociaal Secretariaat

U heeft nood aan een HR-platform om uw werknemersgegevens gemakkelijk te beheren? En u wilt dat integreren met CLB Sociaal Secretariaat? Lees verder >>

11.07
2019

Forfaitaire kilometervergoeding wordt aangepast vanaf 1 juli 2019

Federale ambtenaren die hun eigen voertuig voor dienstverplaatsingen gebruiken, ontvangen hiervoor een forfaitaire kilometervergoeding. Hetzelfde bedrag wordt door de fiscus aanvaard voor dienstverplaatsingen van werknemers uit de privésector.

11.07
2019

Opgelet met valse facturen GDPR!

De FOD Economie meldt op haar website dat tal van ondernemingen een brief of mail hebben ontvangen met een uitnodiging tot betaling van een onbekende organisatie die zou instaan voor het respecteren van de nieuwe wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens (GDPR).

11.07
2019

Studentenarbeid: opgelet met opeenvolgende contracten!

Een studentencontract moet voor elke student afzonderlijk en steeds schriftelijk worden opgesteld, en dit ten laatste op het moment waarop de student in dienst treedt.

08.07
2019

Waarom is een back-up van publieke clouddiensten noodzakelijk?

Veel gebruikers van publieke clouddiensten zoals Office 365 (Microsoft) en G Suite (Google) hebben het idee dat alle data die ze in de cloud plaatsen per definitie veilig is. Maar gekeken vanuit uw standpunt als klant klopt dat niet. De leveranciers van publieke clouddiensten doen er wel alles aan om de onderliggende infrastructuur en de data van dat moment veilig te stellen, maar hierin schuilt het reële gevaar niet. Welke valkuilen maken een back-up van de cloud dan wel noodzakelijk?

04.07
2019

Vergoeding eigen wagen

Werknemers die voor beroepsverplaatsingen in opdracht van hun werkgever gebruik maken van hun eigen wagen, kunnen van hun werkgever een forfaitaire terugbetaling van de gemaakte kosten ontvangen.

28.06
2019

Stijging uitkeringen thematisch verlof voor sommige werknemers

Werknemers uit de privé-sector kunnen hun loopbaan onderbreken en een thematisch verlof voor de zorg van hun kind(eren) opnemen.

28.06
2019

Het periodiek gezondheidstoezicht is gewijzigd

Sommige werknemers moeten jaarlijks op medisch onderzoek gaan bij de arbeidsarts.

28.06
2019

Tijdelijke oplossing voor de laattijdige aflevering van de ‘single permit’

Op 1 januari 2019 werd de procedure voor de aflevering van arbeidskaarten grondig gewijzigd

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30