Nieuws

18.07
2024

Nieuw bedrag kilometervergoeding vanaf 1 juli 2024

Voor de periode van 1 juli 2024 tot en met 30 september 2024 is het bedrag van de kilometervergoeding vastgesteld op € 0,4297 per kilometer.

18.07
2024

Elektronische sport- en cultuurcheques vanaf 1 juli 2024

Sinds 1 juli 2024 is de keuze voor de bestelling van elektronische sport- en cultuurcheques uitdrukkelijk in de regelgeving opgenomen. De wettelijke basis hiervoor werd op 17 juni 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

18.07
2024

Wijziging en actualisatie van het Sociaal Strafwetboek

Met ingang van 1 juli 2024 onderging het sociaal strafrecht een grondige hervorming en modernisering door een nieuwe wet die op 21 juni 2024 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

02.07
2024

Wijzigingen tussenkomst openbaar vervoer vanaf 1 juni 2024

Op 1 juni 2024 is de algemene regeling inzake de tussenkomst van de werkgever in de kosten van het openbaar vervoer gewijzigd. De algemene regeling is vastgelegd in NAR-cao 19/9 en werd gewijzigd door NAR-cao 19/11 en 19/12.

02.07
2024

Arbeidsongeschiktheid tijdens jaarlijkse vakantie: rechten en plichten van werkgevers en werknemers

Tijdens de maanden juli en augustus nemen de meeste werknemers meerdere weken vakantie.
Het gebeurt wel eens dat een werknemer tijdens deze dvakantie ziek wordt. Wat zijn dan de regels?

02.07
2024

Heb ik als zelfstandige een omzetverzekering nodig?

Als je als zaakvoerder of zelfstandige langere tijd uitvalt door ziekte of een ongeval, dreigt jouw omzet terug te vallen, terwijl veel kosten gewoon doorlopen. Het kan daarom verstandig zijn om niet alleen je eigen inkomen te beschermen, maar ook de kosten van je eenmanszaak of vennootschap. Een dekking Gewaarborgd Inkomen - Omzet & Kosten zorgt in zo’n geval voor de nodige financiële gemoedsrust en helpt je onderneming de moeilijke periode te doorstaan.

02.07
2024

Zomer: zee, zon en ziek

Na een kletsnat najaar, een ellendige winter en een verzopen voorjaar snakken we naar zon, zee en zomer. De kans is dan ook groot dat, moest het er alsnog van komen, we dan gaan overdrijven. De zon kan inderdaad deugd doen, we hebben ze zelfs nodig om te kunnen leven. Maar, zoals met alles in het leven, trop is teveel en teveel is trop. Eigenlijk zou op de zon een waarschuwingssticker moeten kleven: ‘Intensief of langdurig gebruik van dit product kan gezondheidsschade veroorzaken. Bij twijfel, raadpleeg uw arts.’

02.07
2024

Wees slim en zet deze zomer al de eerste stappen naar een productief najaar!

Ontdek ons divers aanbod vanaf september en kies de trainingen die jouw
productiviteit verhogen, je slimmer maken of je helpen om wettelijk verplichte attesten te
behalen!

27.06
2024

Nieuwe bedragen kilometervergoeding vanaf 1 juli 2024

Werkgevers kunnen een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan werknemers die met hun eigen wagen professionele verplaatsingen maken. Sinds 2022 wordt het bedrag van deze kilometervergoeding elk kwartaal opnieuw berekend en aangepast in functie van de evolutie van de brandstofprijzen.

27.06
2024

Wanneer blijven studenten ten laste van de ouders?

Voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024 kunnen studenten maximum 600 uren per kalenderjaar studentenarbeid doen met toepassing van beperkte solidariteitsbijdragen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op