Privacy

Group CLB Group respecteert de privacy van de gebruikers van deze website overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De gebruikers van de website verstrekken vrijwillig persoonlijke informatie, onder meer in het kader van de registratie op de website of het intekenen op bepaalde acties.

Deze persoonsgegevens worden geregistreerd en bewaard in de bestanden van CLB Group. Deze persoonsgegevens worden vrijwillig meegedeeld door de gebruikers van de website, CLB Group kan dan ook in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gegevens. U kan uw persoonsgegevens die in het bezit zijn van CLB Group inkijken en desgewenst corrigeren. Hiertoe dient u een schriftelijk verzoek met bewijs van uw identiteit in te dienen bij CLB Group, Industrieterrein Kolmen 1085, 3570 Alken.

Het verzamelen van de persoonsgegevens via de website is voor CLB Group geen doelstelling op zich, maar is noodzakelijk om u de gevraagde informatie of diensten op een vlotte en efficiƫnte manier te kunnen bezorgen. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om onze dienstverlening te optimaliseren en om de gebruiker gepersonaliseerde informatie te kunnen verstrekken. CLB Group kan deze persoonsgegevens tevens gebruiken met het oog op prospectie, marketingdoeleinden en promotie van haar producten en diensten of als statistisch materiaal voor het vastleggen van algemene bezoekersprofielen.

Wenst u niet langer dat uw gegevens gebruikt worden voor commerciƫle doeleinden, dan kan u dit schriftelijk laten weten aan CLB Group, Industrieterrein Kolmen 1085, 3570 Alken. Indien noodzakelijk kan CLB Group de persoonsgegevens bekend maken op verzoek van een wettelijk bevoegde overheid of op eigen initiatief wanneer CLB Group meent dat dit vereist is om de wettelijke bepalingen na te leven.

Deze website bevat ook links en verwijzingen naar andere websites. CLB Group is echter niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites omgaan met uw privacy.

CLB Group maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Meer informatie hieromtrent kan u terugvinden in de cookieverklaring. CLB Group stelt alles in het werk om te zorgen voor een veilige toegang tot de delen van de website die enkel toegankelijk zijn voor geregistreerde gebruikers.

De toegekende paswoorden en gebruikersnamen zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De gebruiker verbindt er zich toe om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van deze strikt persoonlijke paswoorden of identificatieprocedure. CLB Group is dan ook in geen enkel geval aansprakelijk voor het oneigenlijk gebruik veroorzaakt door het verspreiden van persoonlijke paswoorden, gebruikersnamen of informatie over de identificatieprocedure.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30