Medische controle aan huis

De controle-geneesheren van CLB Medische Controle en Advies voeren medische thuiscontroles uit bij afwezige werknemers wegens ziekte, privé-ongevallen of arbeidsongevallen tijdens werkdagen
Onze ervaren controle geneesheren zijn gebonden aan een gedragscode.

Bij een thuiscontrole krijgt de controlegeneesheer een beter inzicht in de thuissituatie en kan een proactieve en gerichte controle uitvoeren.

De controlegeneesheer stelt geen diagnose, maar bepaalt enkel of de werknemer al dan niet arbeidsgeschikt of - ongeschikt is. Indien nodig wordt het voorgeschreven attest ingekort.

U kiest tussen 2 formules

  • de éénmalige aanvraag tot medische controle

OF

  • een langetermijncontract waarin meerdere aanvragen inbegrepen zijn

Concreet verloop van een medische controle

Als bedrijf kan u telefonisch, per fax of per e-mail controles aanvragen. Wij bezorgen uw aanvraag met eventuele informatie over de afwezigheid van de werknemer aan de controlegeneesheer. Het resultaat van de controle krijgt u de dag nadien per e-mail toegestuurd (of, indien gewenst, telefonisch). Vraagt u een controle aan vóór 11u ’s morgens, wordt deze de dag zelf nog uitgevoerd.

Er zijn twee scenario’s mogelijk bij een controle: 

  • de werknemer is aanwezig: de controlegeneesheer onderzoekt de patiënt en legt hem/haar uit welk advies hij/zij aan de werkgever zal geven;
  • de werknemer is afwezig: de controlegeneesheer laat het hiervoor voorziene document achter en kondigt een tweede controle aan voor de volgende werkdag. De werknemer wordt daarbij verzocht hiervoor aanwezig te zijn.

Indien de betrokkene niet akkoord gaat met het advies van de controlegeneesheer, kunnen de behandelende geneesheer en de controlegeneesheer overleggen. Indien zij niet tot een akkoord komen, kan er, met goedkeuring van de werkgever, binnen de twee werkdagen een geneesheer-scheidsrechter aangesteld worden. De verliezende partij draagt hiervoor de kosten.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op