07.01
2021

Bedrijfswagens: solidariteitsbijdrage vanaf 2021

 

Wanneer u aan één van uw werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt die de werknemer ook voor privédoeleinden mag gebruiken, dan zal u hiervoor een solidariteitsbijdrage moeten betalen aan de RSZ.

De solidariteitsbijdrage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig, maar ook van het type brandstof. De berekeningsformule wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd op basis van het gezondheidsindexcijfer van de maand september. Vanaf 1 januari 2021 zal het bedrag van de solidariteitsbijdrage
als volgt worden berekend:

Benzinevoertuigen:
[( CO2-uitstoot x 9) – 768] : 12 x 1,3222

Dieselvoertuigen:
[( CO2-uitstoot x 9) – 600] : 12 x 1,3222

LPG-voertuigen:
[( CO2-uitstoot x 9) – 990] : 12 x 1,3222

De minimumbijdrage per maand ligt vanaf 1 januari 2021 vast op € 27,54. De bijdrage voor de elektrisch aangedreven voertuigen bedraagt eveneens € 27,54 per maand. Voor voertuigen waarvan de CO2-uitstoot niet gekend is, wordt de CO2-uitstoot bepaald op 182 gr/km voor benzinevoertuigen
en op 165 gr/km voor dieselvoertuigen. Dit resulteert vanaf 1 januari 2021 in een solidariteitsbijdrage van € 95,86 voor de benzinevoertuigen en van € 97,51 voor de dieselvoertuigen.

Voor nieuwere voertuigen beschikt de DIV over twee verschillende CO2-uitstootgehaltes nl. een NEDC-waarde en een WLTP-waarde. In een overgangsperiode tot eind 2020 werd de NEDC-waarde vermeld in de tabel (code 49.1) van het gelijkvormigheidsattest van het voertuig gebruikt voor de
berekening van de solidariteitsbijdrage aan de RSZ en niet de WLTP-waarde (code 49.4).

Momenteel is er nog wat onduidelijkheid over welke CO2- waarde de RSZ vanaf 2021 zal hanteren voor de berekening van deze solidariteitsbijdrage.

Ook de nieuwe fiscale formule die vanaf 2021 gebruikt moet worden voor de berekening van het voordeel van alle aard voor de bedrijfswagens die voor privédoeleinden gebruikt worden, is momenteel nog niet gekend. Wij houden u uiteraard verder
op de hoogte.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op