Nieuws

02.02
2023

Werkgelegenheidsplan voor 45-plussers

Sedert 2013 moeten alle ondernemingen met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen.

26.01
2023

Responsabilisering werkgever bij opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid

Vanaf 1 januari 2023 wordt een responsabiliseringsbijdrage ingesteld wanneer uitzendkrachten te vaak worden aangeworven via opeenvolgende contracten voor uitzendarbeid van zeer korte duur (= de zogenaamde dagcontracten die de looptijd van 24 uur niet overschrijden).

19.01
2023

Herziening antidiscriminatiewet

De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen heeft tot doel een algemeen kader te creƫren voor de bestrijding van discriminatie op basis van het geslacht. De nieuwe wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 breidde dit toepassingsgebied uit naar een systeem van verschillende beschermde criteria.

12.01
2023

Klokkenluidersregeling gepubliceerd

De Wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector werd gepubliceerd.

10.01
2023

Nieuw recht op 5 dagen 'zorgverlof'

Sedert 10 november 2022 heeft de werknemer het recht om gedurende maximum 5 dagen per jaar van het werk afwezig te zijn met het oog op het verlenen van persoonlijke zorg of steun aan een gezins- of familielid dat om een ernstige medische reden behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun.

05.01
2023

Aangepaste modellen van arbeidsovereenkomsten

Als gevolg van nieuwe wetgeving over de arbeidsdeal en de transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, hebben wij onze modellen van arbeidsovereenkomsten aangepast.

29.12
2022

Studentencontingent verhoogd naar 600 uur

Vanaf 1 januari 2023 zal het jaarlijkse quotum voor studentenarbeid van 475 uur verhoogd worden naar 600 uur. Deze verhoging van het quotum zal van kracht zijn voor de jaren 2023 en 2024.

22.12
2022

Verhoging deel II van de opzeg van 27 naar 30 weken vanaf 2023 (1)

Wanneer een werknemer, die voor zijn opzeggingstermijn onder het kliksysteem valt, in 2022 wordt ontslagen, bestaat deel II van de termijn uit 27 weken. Vanaf 1 januari 2023 verhoogt dit naar 30 weken. De opzeggingstermijn zal voor deze werknemers dus opnieuw met drie weken verhogen.

15.12
2022

Verlaagde bedrijfsvoorheffing uitkering tijdelijke werkloosheid energie

Werknemers die tijdelijk werkloos zijn als gevolg van de energiecrisis, ontvangen een uitkering gelijk aan 70% van het gemiddeld begrensde loon.

08.12
2022

Nieuwe schorsingen van de opzeggingstermijn

De opzeggingstermijn uitgaande van de werkgever wordt sinds 10 november 2022 ook geschorst ingevolge de opname van de volgende verloven: geboorteverlof, verlof wegens dwingende redenen, zorgverlof en adoptieverlof.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op