Nieuws

01.06
2023

Toch geen wijziging van de regels bij ontslag door de werkgever van een hogere bediende?

Zoals gecommuniceerd in ons CLB Actueel van week 18 schrapt een recente wet dit onderscheid tussen lagere en hogere bedienden vanaf 28 oktober 2023. Echter, wellicht zal het nooit zover komen.

25.05
2023

Wijzigingen auteursrechtenvergoedingen 2023

Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan je werknemer bepaalde rechten creëren. Indien deze rechten voldoen aan de definitie van auteursrechten en de werknemer de auteursrechten aan je overdraagt, kan je de werknemer hiervoor vergoeden.

11.05
2023

Nationale actiedag op 22 mei 2023

De drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB organiseren op maandag 22 mei 2023 in gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale actiedag.

04.05
2023

Opeenvolging arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten beperkt tot twee jaar

De wetswijziging die de totale duur van de opeenvolging van arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd of een duidelijk omschreven werk en vervangingsovereenkomsten beperkt tot twee jaar, is gepubliceerd.

03.05
2023

Vanaf 2024 kunnen zieke werknemers hun vakantiedagen later opnemen

Naar aanleiding van rechtspraak van het Europese Hof van Justitie diende België zijn vakantiewetgeving aan te passen om er zo voor te zorgen dat aan alle werknemers een jaarlijkse vakantie van ten minste vier weken kan worden toegekend met behoud van loon. Een koninklijk besluit van 8 februari 2023 geeft hieraan uitvoering.

27.04
2023

Detachering naar het buitenland: enkele aandachtspunten

Wanneer je een werknemer uitzendt naar het buitenland in het kader van een detachering, heb je een aantal bijzondere verplichtingen. Wij zetten deze even op een rij.

20.04
2023

Enkele aandachtspunten over studentenarbeid

Aangezien de zomermaanden eraan komen en je misschien van plan bent studenten in dienst te nemen om bijvoorbeeld de afwezigheid van je vaste medewerkers op te vangen of omdat je voor een piekperiode staat, zetten we nog even de aandachtspunten van studentenarbeid op een rij.

13.04
2023

Communie kind: recht op klein verlet?

In deze periode komen er wellicht heel wat vragen rond het opnemen van klein verlet ter gelegenheid van de communie van het kind van één van je werknemers.

06.04
2023

Sociale verkiezingen organiseren of niet? Enkele actiepunten voor de werkgevers

Sociale verkiezingen moeten worden georganiseerd door ondernemingen die 50 werknemers of meer tewerkstellen in een bepaalde referteperiode.

30.03
2023

Mijn werknemer heeft corona: wat zijn de huidige regels?

Ook vandaag kunnen werknemers nog besmet worden met het Covid-virus of in aanraking komen met iemand die corona heeft. Wat zijn de huidige regels hieromtrent?

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op