Nieuws

14.12
2018

Hoeveel mag een gepensioneerde in 2019 bijverdienen?

Wie een rust- of overlevingspensioen geniet, mag nog een beroepsactiviteit als werknemer, zelfstandige of ambtenaar uitoefenen. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken of als zij bij de ingang van hun rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen. Voor andere gepensioneerden gelden er wel inkomensgrenzen.

07.12
2018

Uitbreiding steunzones in het Vlaams Gewest

Wanneer een regio getroffen wordt door een collectief ontslag, kan het betrokken gewest voorstellen om de regio als “steunzone” te erkennen. De voorgestelde steunzone dient zich steeds te bevinden binnen een maximale straal van 40 km van de getroffen onderneming(en). Een erkende steunzone betreft in principe niet de volledige stad of gemeente, maar is beperkt tot bepaalde bedrijventerreinen, bedrijvencentra, incubatoren of brownfieldprojecten

30.11
2018

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag: uitvoering van de jobsdeal

In de zomer bereikte de federale regering een akkoord over de zgn. jobsdeal. Eén van de maatregelen die daarbij besproken werd, is de verstrenging van de toegangsvoorwaarden tot het SWT. Op voorstel van minister van werk Kris Peeters keurde de ministerraad op 16 november 2018 een ontwerp van KB goed dat uitvoering geeft aan de beslissingen van de jobsdeal en de begrotingsnotificatie van 26 juli 2018.

23.11
2018

Afspraken over opzeggingstermijnen hogere bedienden vóór 2014 nog geldig?

Vóór de inwerkingtreding van het eenheidsstatuut konden voor de hogere bedienden afspraken gemaakt worden omtrent de opzeggingstermijnen op voorwaarde dat deze niet lager waren dan de opzeggingstermijnen voor lagere bedienden. Gelden deze afspraken nog?

16.11
2018

Advies Nationale Arbeidsraad sociale verkiezingen 2020

Recent is er een advies verschenen van de Nationale Arbeidsraad (NAR) met betrekking tot de voorbereiding van de sociale verkiezingen 2020.

09.11
2018

Welke invloed hebben afwezigheden tijdens de opzegtermijn?

Als een werkgever beslist om tot ontslag van een werknemer over te gaan, dan heeft hij de keuze tussen het laten uitwerken en het uitbetalen van de opzeggingstermijn. Indien de werkgever de opzeggingstermijn laat uitwerken, kan de werknemer gedurende deze termijn op bepaalde dagen afwezig zijn.

02.11
2018

Bepaling van de risicosectoren voor de Limosa-melding

Een Limosa-aangifte is verplicht voor werknemers die tijdelijk of deeltijds in België komen werken, alsook voor zelfstandigen die tijdelijk een zelfstandige activiteit in België komen uitoefenen, maar die er niet permanent verblijven.

26.10
2018

Wat als uw onderneming getroffen wordt door een stroomonderbreking?

Door problemen met de elektriciteitsbevoorrading als gevolg van het stilliggen van een aantal kerncentrales, worden we de komende winter mogelijk geconfronteerd met een energietekort. Hierdoor is het mogelijk dat de stroom in een aantal regio’s tijdelijk afgeschakeld zal worden. Dit kan gevolgen hebben voor sommige ondernemingen.

19.10
2018

Let op wanneer u veel gebruikmaakt van economische werkloosheid!

Indien u overmatig gebruikmaakt van tijdelijke werkloosheid om economische redenen, dient u een bijzondere bijdrage te betalen indien de dagen economische werkloosheid een bepaalde grens overschrijden.

12.10
2018

Zachte landingsbanen mogelijk voor individuele werknemers

Sinds 1 januari 2018 zijn zachte landingsbanen mogelijk. Hiermee wil men stimuleren dat de werklast van oudere werknemers van minstens 58 jaar verlicht wordt door hun arbeidsomstandigheden aan te passen. Het gaat bijvoorbeeld over de overschakeling van een nacht- of ploegenregime naar dagpost, een vrijwillige overgang naar een 4/5de tewerkstelling,… .

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Evy Custers

Verantwoordelijke CLB Consult
Contacteer ons
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30

CLB Verzekeringen is gesloten op vrijdag 2 november 2018.