Nieuws

11.10
2019

Resterende vakantiedagen opnemen vóór 31 december 2019

Het jaar 2019 loopt stilaan ten einde. Het kan nuttig zijn om nu even na te gaan hoeveel vakantie- en ADV-dagen uw werknemers nog hebben openstaan.

10.10
2019

CLB Group loopt Dwars door Hasselt voor Hands Out vzw

Op zondag 13 Oktober 2019 zetten de dapperste sportievelingen van CLB Group hun beste beentje voor op Dwars door Hasselt. Dit om geld in te zamelen voor een goed doel nauw aan ons hart: Hands Out vzw.

04.10
2019

Omschakeling van zomeruur naar winteruur

Ondanks de plannen van Europa om de zomer- en wintertijd af te schaffen, schakelen we eind oktober opnieuw over op het winteruur.

27.09
2019

Erkende mantelzorgers hebben vanaf 1 oktober 2019 recht op betaald verlof

Vanaf 1 oktober 2019 kunnen werknemers, die erkend zijn als mantelzorger van een zorgbehoevende persoon, mantelzorgverlof aanvragen.

20.09
2019

Volgende overschrijding van de spilindex wellicht in januari 2020

Volgens de laatste prognose van het Federaal Planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in januari 2020. Daardoor zouden de sociale uitkeringen in februari 2020 en de wedden van het overheidspersoneel in maart 2020 met 2% verhoogd worden aan de gestegen levensduurte.

13.09
2019

Open bedrijvendag op zondag 6 oktober 2019

Op zondag 6 oktober 2019 zal Open Bedrijvendag weer plaatsvinden. Deze dag geeft u de gelegenheid om uw bedrijf in de kijker te zetten. Indien u daarvoor hulp nodig heeft van uw personeel, moet u rekening houden met de regels van zondagsarbeid, overuren en inhaalrust.

06.09
2019

Geen bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers in het 4e kwartaal 2019

Werft u in de maanden oktober, november of december 2019 een jonge werknemer aan, dan moet u tijdens deze maanden geen bedrijfsvoorheffing inhouden op het loon indien de jonge werknemer voldoet aan een aantal voorwaarden.

09.08
2019

Geen aanpassing van de verblijfsvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen in 2019

Normaal gezien verschijnt er in het Belgisch Staatsblad jaarlijks een lijst met de bedragen van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen die worden toegekend aan de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (categorie 1) die in opdracht naar het buitenland gezonden worden.

30.07
2019

Ook outplacement bij einde arbeidsovereenkomstwegens medische overmacht

Tot voor kort kenden we twee stelsels van outplacement: de algemene regeling, van toepassing op alle werknemers waarvan de opzeggingstermijn minstens 30 weken bedraagt, en het bijzonder outplacementstelsel voor werknemers van 45 jaar en ouder met minstens 1 jaar anciƫnniteit waarvan de opzeggingstermijn minder dan 30 weken bedraagt. Sinds 29 april 2019 is er een derde outplacementstelsel van toepassing.

11.07
2019

Studentenarbeid: opgelet met opeenvolgende contracten!

Een studentencontract moet voor elke student afzonderlijk en steeds schriftelijk worden opgesteld, en dit ten laatste op het moment waarop de student in dienst treedt.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Evy Custers

Verantwoordelijke CLB Consult
Contacteer ons
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30