Nieuws

19.04
2019

Indexeringsmechanisme voor de mobiliteitsvergoeding

Enkele weken geleden informeerden wij u over de indexeringsregels die toegepast zullen worden voor de cataloguswaarde waarop de mobiliteitsvergoeding berekend wordt. De cataloguswaarde wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

12.04
2019

Mobiliteitsvergoeding: wijzigingen gepubliceerd

Vorig jaar werd de mobiliteitsvergoeding (ook wel bekend als Cash for Car) ingevoerd. In het Belgisch Staatsblad werd op 29 maart 2019 een wet gepubliceerd die een aantal wijzigingen heeft aangebracht aan de mobiliteitsvergoeding.

29.03
2019

Is uw bedrijf in een steunzone gelegen?

Sinds 2015 kunnen werkgevers die een investering doen in een door de overheid erkende “steunzone” een specifieke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten.

22.03
2019

Sociale verkiezingen 2020: uitzendkrachten tellen mee en hebben stemrecht

De Commissie Sociale Zaken keurde op 13 maart 2019 het wetsvoorstel inzake sociale verkiezingen goed. Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat de uitzendkrachten stemrecht krijgen, maar er zijn nog een aantal andere belangrijke wijzigingen.

15.03
2019

Individuele pensioentoezeggingen tegen 31 maart 2019 melden aan FSMA

De wet betreffende de aanvullende pensioenen legt aan de werkgevers de verplichting op om jaarlijks het aantal individuele pensioentoezeggingen van het afgelopen jaar mee te delen aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten FSMA.

08.03
2019

Bijdragen Fonds Sluiting Ondernemingen voor 2019

Als werkgever betaalt u bijdragen ter financiering van het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen. In het Belgisch Staatsblad van 6 maart 2019 verschenen drie koninklijke besluiten die de percentages voor het jaar 2019 vastleggen.

01.03
2019

Ministerraad keurt een aantal ontwerpteksten goed

De ministerraad keurde op 22 februari 2019 een aantal ontwerpteksten van koninklijke besluiten goed.

22.02
2019

Het rijbewijs van uw werknemer wordt ingetrokken: wat met de arbeidsovereenkomst?

Heel wat werknemers hebben een wagen nodig voor de uitvoering van hun job. Wat als het rijbewijs van uw werknemer wordt ingetrokken en hij tijdelijk zijn werk niet meer kan uitvoeren?

15.02
2019

Denk aan uw werkgelegenheidsplan voor 45-plussers!

Sedert 2013 moeten alle werkgevers met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen. Dit plan moet maatregelen bevatten om de tewerkstelling van oudere werknemers te behouden of te bevorderen.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Evy Custers

Verantwoordelijke CLB Consult
Contacteer ons
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30