Nieuws

30.11
2023

Sociale verkiezingen 2024: de occulte periode nadert!

De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden van 13 t.e.m. 26 mei 2024. Alle werknemers die zich kandidaat stellen genieten van een bijzondere ontslagbescherming.

23.11
2023

Bescherming van klokkenluiders: uiterlijk tegen 17 december 2023

Eerder informeerden wij je via onze nieuwsbrieven en via een aparte maling al over de nieuwe wetgeving omtrent de bescherming van klokkenluiders.

16.11
2023

Nieuwe bedragen overschrijding spilindex in oktober 2023

Zoals reeds eerder aangekondigd, werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen in oktober 2023 opnieuw overschreden.

09.11
2023

Vlaamse jobbonus voor werknemers met een laag loon verhoogd

De Vlaamse regering voerde vorig jaar een Vlaamse jobbonus in voor werknemers met een relatief laag inkomen.

08.11
2023

Safety Update Programma 2023: Het was weer SUPer!

Onze studiedag Safety Update Programma (SUP) vond plaats op 12 oktober 2023 in het prachtige Domein De Vesten in Laakdal. Het was een topeditie met
in totaal 127 deelnemers, waaronder preventieadviseurs, leidinggevenden, zaakvoerders en HR-professionals.

08.11
2023

Ziek tijdens jaarlijkse vakantie: nieuwe regels vanaf 1 januari 2024

Het Europees Hof van Justitie oordeelde jaren geleden al dat een werknemer het recht heeft om zijn vakantiedagen later op te nemen indien hij/zij ziek wordt tijdens een periode van jaarlijkse vakantie. Daarom besliste de regering om de Belgische regelgeving in overeenstemming te brengen met deze Europese rechtspraak.

02.11
2023

Spilindex overschreden in oktober 2023

Zoals voorzien in de meest recente prognose van het Planbureau, werd de spilindex in oktober 2023 overschreden.

26.10
2023

Toekenning koopkrachtpremie: wij hebben gegevens van je nodig!

Naar aanleiding van de sectorale akkoorden van 2023-2024, wordt door heel wat sectoren de toekenning van een koopkrachtpremie verplicht.

19.10
2023

Bijkomende maatregelen van het federaal begrotingsakkoord 2024

De federale regering heeft recent een compromis bereikt over het begrotingsakkoord 2024.

12.10
2023

Het federaal begrotingsakkoord 2023-2024: wijziging en uitbreiding van de regeling inzake flexi-jobs

Op 10 oktober 2023 besliste de federale regering om het aantal sectoren waar flexi-jobs mogelijk zijn opnieuw uit te breiden naar 12 nieuwe sectoren.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op