Nieuws

08.07
2020

Bedrijfswagens: welke CO2-uitstoot bepaalt vanaf 1 januari 2021 het belastbaar voordeel?

Door nieuwe Europese regelgeving wordt de CO2-uitstoot van nieuwe wagens sinds enige tijd berekend door de zgn. WLTP-test. Deze test vervangt de vroegere NEDC-methode en houdt beter rekening met de reële rijomstandigheden en met de uitrustingsopties van het voertuig. Het gevolg is wel dat de CO2-uitstoot gemeten met de nieuwe WLTP-methode in de meeste gevallen hoger ligt, waardoor de bedrijfswagens ook duurder worden.

26.06
2020

Corona: fase 4 van het afbouwplan vanaf 1 juli 2020

De  Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, heeft een akkoord bereikt over fase 4 van het afbouwplan met ingang van 1 juli 2020. Wij geven u alvast een overzicht van enkele belangrijke beslissingen die werden genomen.

26.06
2020

Corona: vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen vrijwillige overuren in kritieke sectoren gepubliceerd

In de periode van 1 april tot en met 30 juni 2020 kunnen werknemers in kritieke sectoren tot 220 vrijwillige overuren  presteren.

19.06
2020

Moederschapsrust: gelijkstelling ziekte, ongeval en tijdelijke werkloosheid

De prenatale moederschapsrust omvat een facultatief verlof van 5 weken en een verplicht verlof van 1 week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum. Het postnataal verlof begint te lopen op de dag van de bevalling en is verplicht op te nemen voor een periode van 9 weken.

19.06
2020

Nieuwe steunmaatregelen in het kader van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming

De Kern uitgebreid met de partijen die de federale regering steunen, heeft op vrijdag 12 juni 2020 opnieuw een akkoord bereikt over een reeks aanvullende steunmaatregelen die deel uitmaken van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming.

12.06
2020

Corona: dagen van tijdelijke werkloosheid overmacht door corona (WCC) tellen mee voor vakantie

Een koninklijk besluit van 4 juni 2020 bepaalt dat de dagen arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie ten gevolge van COVID-19 gelijkgesteld worden met gewerkte dagen voor de berekening van het vakantiegeld en de opbouw van vakantierechten.

12.06
2020

Verlenging van vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Op de website van de RVA verscheen op 11 juni 2020 een update met betrekking tot de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het uitbreken van het coronavirus covid-19.

05.06
2020

Corona: fase 3 van het afbouwplan gaat in op 8 juni 2020

De  Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, besliste op 3 juni 2020 om fase 3 van de afbouwstrategie van start te laten gaan met ingang van 8 juni 2020. 

05.06
2020

Vrijwilligerswerk in commerciële rusthuizen mogelijk

Vrijwilligerswerk mag in principe enkel verricht worden voor een private of publieke rechtspersoon of een feitelijke vereniging zonder winstoogmerk. Omwille van de coronacrisis wordt het toepassingsgebied nu tijdelijk uitgebreid.

28.05
2020

Corona: fase 2 van de heropstart is ingegaan vanaf 18 mei 2020

Als gevolg van een nieuwe beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 13 mei 2020 is er opnieuw een volgende fase van de heropstart ingegaan. Hiermee worden de overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus opnieuw versoepeld vanaf 18 mei 2020.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30