Nieuws

13.07
2018

Welke wijzigingen staan u dit najaar te wachten?

De meerderheidspartijen in de regering hebben begin juli een akkoord bereikt over 6 wetsvoorstellen. Deze lagen al langer op tafel, maar nu komt er eindelijk schot in de zaak. Lees verder >

13.07
2018

Camerabewaking: is uw arbeidsreglement nog up to date?

Indien u camera’s installeert op de werkvloer, dient u rekening te houden met een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden werden aangepast, onder meer door de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) op 25 mei 2018. Lees verder >

21.06
2018

Netto overuren horeca nu ook voor studenten

Werknemers in de horeca kunnen onder bepaalde voorwaarden 300 netto overuren per jaar presteren (360 uren indien de werkgever gebruik maakt van de witte kassa). Lees verder >

21.06
2018

Nieuwe tool: Green@work

In de tuinbouwsector kan u als werkgever gedurende 65 dagen per jaar gelegenheidswerknemers tewerkstellen tegen een gunstig RSZ-tarief. Tot nu toe kon u zich alleen beroepen op het gelegenheidsformulier als controlemiddel om na te gaan hoeveel dagen de gelegenheidswerknemer reeds gewerkt had. Lees verder >

15.06
2018

Opgelet met technische problemen bij dimona-aangifte via website RSZ

Indien er zich technische problemen voordoen bij een dimona-melding via de website van de RSZ dient de werkgever eerst en vooral enkele stappen te ondernemen. Als het probleem blijft aanhouden, dient de noodprocedure gevolgd te worden.

15.06
2018

Basiskennis bedrijfsbeheer niet meer nodig bij opstart nieuwe zaak

Als u met een zelfstandige activiteit wil beginnen, in hoofdberoep of in bijberoep, en daarvoor een ondernemingsnummer aanvraagt, dan moet u tot op vandaag in de meeste gevallen de basiskennis van bedrijfsbeheer bewijzen.

08.06
2018

Wat met ziekte vóór of tijdens het verlof?

Met de verlofperiodes van uw werknemers in zicht, kan het zich voordoen dat een werknemer zich ziek meldt net vóór, tijdens of na zijn vakantie. Bent u in dat geval gewaarborgd loon verschuldigd aan de werknemer?

08.06
2018

‘Single permit’ weldra een feit

Wanneer u als werkgever een niet-EU onderdaan wil aanwerven, moet u erop letten dat zowel zijn verblijf als tewerkstelling in België in orde zijn. Omdat de bevoegdheden ter zake verspreid zijn over de federale overheid en de gewesten, vergt het veel tijd en moeite om alle documenten in orde te brengen.

08.06
2018

Binnenkort start het WK voetbal: waarop moet u letten?

Op donderdag 14 juni 2018 wordt de aftrap voor het WK voetbal in Rusland gegeven. Als de voetbalgekte echt losbarst, zou dit ook gevolgen kunnen hebben voor de werking van uw onderneming.

08.06
2018

Uw werknemer staat op een verkiezingslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Waarmee moet u rekening houden?

Als werkgever mag u niet verbieden dat een werknemer op een verkiezingslijst staat. Art. 19 van de Grondwet bepaalt immers dat elke burger op elk gebied vrij zijn mening mag uiten.

Anders is het als uw onderneming/organisatie een uitgesproken politieke strekking heeft. In dat geval kan de werknemer zich geen kandidaat stellen bij een politieke partij met een totaal verschillende visie.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

De federale regering stelde op 26 juli jl. het begrotingsakkoord en een reeks van socio-economische en fiscale maatregelen voor.

 

Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste punten voor u als werkgever >>

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30