Nieuws

18.07
2024

Nieuw bedrag kilometervergoeding vanaf 1 juli 2024

Voor de periode van 1 juli 2024 tot en met 30 september 2024 is het bedrag van de kilometervergoeding vastgesteld op € 0,4297 per kilometer.

18.07
2024

Elektronische sport- en cultuurcheques vanaf 1 juli 2024

Sinds 1 juli 2024 is de keuze voor de bestelling van elektronische sport- en cultuurcheques uitdrukkelijk in de regelgeving opgenomen. De wettelijke basis hiervoor werd op 17 juni 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

02.07
2024

Wijzigingen tussenkomst openbaar vervoer vanaf 1 juni 2024

Op 1 juni 2024 is de algemene regeling inzake de tussenkomst van de werkgever in de kosten van het openbaar vervoer gewijzigd. De algemene regeling is vastgelegd in NAR-cao 19/9 en werd gewijzigd door NAR-cao 19/11 en 19/12.

27.06
2024

Nieuwe bedragen kilometervergoeding vanaf 1 juli 2024

Werkgevers kunnen een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan werknemers die met hun eigen wagen professionele verplaatsingen maken. Sinds 2022 wordt het bedrag van deze kilometervergoeding elk kwartaal opnieuw berekend en aangepast in functie van de evolutie van de brandstofprijzen.

27.06
2024

Wanneer blijven studenten ten laste van de ouders?

Voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024 kunnen studenten maximum 600 uren per kalenderjaar studentenarbeid doen met toepassing van beperkte solidariteitsbijdragen.

20.06
2024

Driejaarlijkse federale enquête woon-werkverkeer komt er weer aan

De enquête over het woon-werkverkeer is een federale enquête die om de drie jaar door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer wordt georganiseerd. Het is een wettelijke verplichting voor alle publieke en private werkgevers in België die gemiddeld meer dan 100 werknemers tewerkstellen.

20.06
2024

Ook het Brussels bedrijfsvervoerplan moet weer worden ingediend

Ondernemingen die meer dan 100 werknemers tewerkstellen moeten driejaarlijks een Brussels bedrijfsvervoerplan (BVP) opstellen en een aantal verplichte maatregelen doorvoeren.

13.06
2024

Aanpassing criteria kleine en micro-ondernemingen: invloed op lastenverlagingen

Een aantal lastenverlagingen in de vorm van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing zijn voorzien voor ondernemingen die in het vennootschapsrecht worden beschouwd als “kleine onderneming” of “micro-onderneming”.

13.06
2024

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid: bis-variant gepubliceerd

Het ‘ploegenarbeid-bis’ werd op 29 mei 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze regeling bestaat naast de huidige regeling en zal een overgangsmaatregel zijn die van kracht is van 1 januari 2021 t.e.m. 31 december 2026.

06.06
2024

Verhoging forfaitaire vergoeding voor bureaukosten vanaf 1 juni 2024

Wanneer een werknemer structureel en op regelmatige basis van thuis werkt, kan de werkgever onder bepaalde voorwaarden een forfaitaire thuiswerkvergoeding toekennen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op