Nieuws

27.11
2020

Geen startbaanverplichting voor drie sectoren

Er zijn drie Ministeriële Besluiten verschenen die voor drie sectoren een vrijstelling toekennen van de verplichting om jongeren onder de 26 jaar in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst.

27.11
2020

NAR stelt voor om geldigheidsduur van maaltijd- en ecocheques te verlengen

De NAR vraagt om de geldigheidsduur van de cheques opnieuw te verlengen, naar aanleiding van de maatregelen om de tweede golf van de gezondheidscrisis van het coronavirus door te komen.

20.11
2020

Corona: nieuw Vlaams beschermingsmechanisme: update

Op 13 november 2020 besliste de Vlaamse regering tot aanpassing van een aantal modaliteiten van het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme.

20.11
2020

Corona: publicatie verlenging van tijdelijke versterking AktiF en AktiF-PLUS

Sinds 1 januari 2019 kunnen werkgevers die werkzoekenden met woonplaats in de Duitstalige Gemeenschap aanwerven een financiële steunmaatregel aanvragen. De Regering voorziet in een verlenging van deze subsidies.

13.11
2020

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona

Op 6 november 2020 heeft de federale regering beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers en dit vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

13.11
2020

Solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens: bedragen vanaf 1 januari 2021 zijn bekend

Wanneer u aan één van uw werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt en hij deze ook voor privédoeleinden mag gebruiken, dan zal u hiervoor een solidariteitsbijdrage moeten betalen aan de RSZ. De solidariteitsbijdrage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig, maar ook van het type brandstof. De berekeningsformule wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd.

06.11
2020

Corona: uitbreiding studentenarbeid in het onderwijs en de zorg?

De Kamer keurde op 29 oktober 2020 een wetsvoorstel goed dat voorziet dat de tijdens het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 in de zorgsector en in het onderwijs gepresteerde uren niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de uren studentenarbeid.

06.11
2020

Overeenkomst alternerende opleiding en tijdelijke werkloosheid

Door de verstrengde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan moet de horeca grotendeels gesloten blijven en staan heel wat werknemers op tijdelijke werkloosheid overmacht corona. Wat betekent dit voor de overeenkomsten alternerende opleiding? Het Paritair Comité voor de horeca nam hierover een standpunt in.

03.11
2020

Behoort uw onderneming tot één van de hardst getroffen sectoren? Dan kan u voorlopig verder tijdelijke werkloosheid overmacht corona blijven toepassen

In ons vorig CLB Nieuws lieten wij reeds weten dat enkel ondernemingen en sectoren die bijzonder hard getroffen zijn door de coronacrisis vanaf 1 september 2020 verder gebruik kunnen maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht. Zij kunnen dit doen tot en met 31 december 2020.

30.10
2020

RSZ-vermindering aanwerving eerste werknemer: een stand van zaken

In het verslag van de formateurs van 30 september 2020 wordt vermeld dat de vrijstelling van werkgeversbijdragen voor de aanwerving van de eerste werknemer zal worden verlengd na 2020. In de loop van het jaar 2021 zal in samenspraak met de sociale partners een evaluatie van het stelsel plaatsvinden die kan uitmonden in een aanpassing.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op