Nieuws

29.09
2022

Open Bedrijvendag op zondag 2 oktober 2022

Op zondag 2 oktober 2022 openen honderden bedrijven, uit de meest uiteenlopende sectoren, de deuren voor het grote publiek.

29.09
2022

Ten onrechte ingeroepen tijdelijke werkloosheid betekent voortaan een sanctie voor de werkgever

De Wet houdende diverse bepalingen inzake tijdelijke werkloosheid voorziet in een sanctie voor de werkgever wanneer vaststaat dat hij ten onrechte tijdelijke werkloosheid inriep.

22.09
2022

Tijdelijke werkloosheid wegens energiecrisis op komst

De regering besliste vorige week om steunmaatregelen te voorzien voor de bedrijven die lijden onder de energiecrisis. Eén van de maatregelen is de invoering van een nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid ‘energie’.

22.09
2022

Aanpassingen van de vermelding van kostenvergoedingen op de fiscale fiches

Vergoedingen die een terugbetaling zijn van kosten eigen aan de werkgever moeten wel op de fiscale fiches vermeld worden.

15.09
2022

Planbureau maakt nieuwe prognoses van de spilindex bekend

Het Federaal Planbureau voorspelt een nieuwe overschrijding van de spilindex in oktober 2022.

15.09
2022

Steunzones: nieuwe investeringsaanvragen door grote ondernemingen opnieuw mogelijk

De FOD Financiën deelt in een bericht van 5 september 2022 op haar website mee dat grote ondernemingen opnieuw een aanvraag kunnen indienen.

08.09
2022

Verhoging forfaitaire vergoeding voor thuiswerk vanaf 1 september 2022

Wanneer de werknemer structureel en op regelmatige basis (lees: gemiddeld 8 uren per week) van thuis werkt, kan de werkgever maandelijks een forfaitaire onkostenvergoeding toekennen.

08.09
2022

Vlaamse jobbonus voor werknemers met een laag beroepsinkomen

Werknemers jonger dan 65 jaar die een laag beroepsinkomen verdienen en die op 1 januari in Vlaanderen gedomicilieerd zijn, kunnen vanaf 2022 genieten van een Vlaamse jobbonus.

07.09
2022

Alternatief verlonen: de bedrijfswagen (deel 1: benzine of dieselwagens en plug-in hybride voertuigen)

Nog steeds is de bedrijfswagen zeer populair als alternatieve verloningsvorm. Het ter beschikking stellen van een bedrijfswagen levert immers voordelen op voor
zowel de werkgever als de werknemer.

01.09
2022

Wijziging recht op werkloosheidsuitkeringen omwille van economische redenen

De wetgever heeft beslist om de toelaatbaarheidsvoorwaarde voor uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen definitief af te schaffen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op