Nieuws

18.09
2020

Behoort u tot één van de hardst getroffen sectoren? Dan kan u verder tijdelijke werkloosheid overmacht corona blijven toepassen!

Vanaf 1 september 2020 kunnen enkel ondernemingen met minstens 20% tijdelijke werkloosheid in het tweede kwartaal van 2020 én ondernemingen in de zwaarst getroffen sectoren er verder gebruik van maken.

De lijst met de zwaarst getroffen sectoren werd op 17 september 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

18.09
2020

Gepensioneerde in dienst? Maak nu een telling van zijn jaarinkomen…

Een gepensioneerde mag een beroepsactiviteit uitoefenen indien hij hiervan vooraf aangifte doet bij de Pensioendienst of bij het RSVZ en zijn beroepsinkomsten op jaarbasis bepaalde grenzen niet overschrijden.

Aangezien het einde van het jaar stilaan dichterbij komt, doet u er goed aan met de gepensioneerde te bekijken hoeveel hij tot nu toe verdiend heeft in 2020.

18.09
2020

Opgelet met technische problemen bij dimona-aangifte via website RSZ op zondag 20 september 2020

Sinds donderdag 17 september en op aanstaande zondag 20 september 2020 kunnen er zich technische problemen voordoen bij een dimona-melding

11.09
2020

Geen bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers in het 4e kwartaal 2020

Werft u in de maanden oktober, november of december 2020 een jonge werknemer aan, dan moet u tijdens deze maanden geen bedrijfsvoorheffing inhouden op het loon indien de jonge werknemer voldoet aan bepaalde voorwaarden.

11.09
2020

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor zwaarst getroffen sectoren

De soepele tijdelijke werkloosheid overmacht corona als algemene maatregel loopt af op 31 augustus 2020. Vanaf 1 september 2020 kunnen enkel ondernemingen met minstens 20% tijdelijke werkloosheid in het tweede kwartaal van 2020 en ondernemingen in de zwaarst getroffen sectoren er verder gebruik van maken.

04.09
2020

Corona: fiscale gevolgen van thuiswerk door grensarbeiders

Een werknemer die arbeidsprestaties verricht in een ander land, wordt in principe belast in het land waar hij zijn arbeidsprestaties verricht. Zo zal een inwoner van Nederland die in België werkt belastingen betalen in België.

Door de coronacrisis werken veel werknemers echter van thuis uit. Dit kan een invloed hebben op hun belastingen, daarom werden er bepaalde regelingen getroffen.

04.09
2020

RSZ-vermindering aanwerving eerste werknemer: enkel indien de aanwerving gebeurt vóór 31 december 2020

Indien u tegen uiterlijk 31 december 2020 een eerste werknemer aanwerft, dan moet u op zijn loon geen patronale basisbijdragen betalen voor de sociale zekerheid. Hiermee kan u tot ongeveer 25% per maand besparen. Deze vrijstelling is voor onbepaalde duur.

03.09
2020

Ook de fiscus aanvaardt nu een forfaitaire kostenvergoeding voor telewerk

De RSZ aanvaardt al langer dat de kosten voor structureel thuiswerk op een forfaitaire wijze worden terugbetaald. Momenteel bedraagt de forfaitaire kostenvergoeding € 129,48. Tot voor kort legde de fiscus zich niet zomaar neer bij dit forfaitaire bedrag. De werkgever die dit wilde toepassen, diende een fiscale ruling aan te vragen.

 

 

28.08
2020

Nieuwe steunmaatregel voor bepaalde Vlaamse ondernemingen!

De Vlaamse regering besliste om een nieuwe steunmaatregel in het leven te roepen voor bepaalde ondernemingen die nog steeds geconfronteerd worden met een ernstige omzetdaling ten gevolge van de coronapandemie. 

14.08
2020

FAQ coronavirus: Nieuwe vergoeding van € 3.500 voor het Waals Gewest

De Waalse regering voorziet een nieuwe forfaitaire vergoeding die bestemd is voor ondernemingen en zelfstandigen die nog steeds hinder ondervinden van de genomen crisismaatregelen inzake het Coronavirus. Deze nieuwe vergoeding komt bovenop de vergoedingen van € 5.000 en € 2.500.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op