Nieuws

20.01
2022

Tijdelijke werkloosheid corona voor opvang kind

Tot en met 31 maart 2022 kunnen werknemers een uitkering voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona aanvragen indien zij moeten instaan voor de opvang van een minderjarig kind.

20.01
2022

Aanpassing RSZ-forfaits bureauvergoeding en vergoeding vrijwilligers

Op 12 januari 2022 heeft de RSZ tussentijdse instructies gepubliceerd met een nieuwe aanpassing van het maximale kostenforfait voor de bureauvergoeding en de vergoeding voor vrijwilligers.

13.01
2022

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen

Het systeem van de doelgroepverminderingen eerste aanwervingen werd aanzienlijk gewijzigd.

13.01
2022

Huidige quarantaine- en testmaatregelen

Het Overlegcomité van 10 januari 2022 paste ook het quarantaine- en testbeleid aan.

10.01
2022

Alternatief verlonen: niet-recurrente resultaatsgebonden bonus

De loonbonus cao nr. 90 (officieel 'niet recurrente resultaatsgebonden voordelen') is - in tegenstelling tot de winstpremie - gebonden aan collectieve resultaten en niet aan de winst van de onderneming.

06.01
2022

De coronapremie kan ter beschikking gesteld worden tot 31 maart 2022

Op 24 december 2021 werden de wijzigingen omtrent de toekenning van de coronapremie gepubliceerd in het Belgisch Staatblad.

06.01
2022

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona ook in 2021 gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie

Dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zijn in principe niet gelijkgesteld voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantieduur.

23.12
2021

Nieuwe maatregelen van het overlegcomité

Op woensdag 22 december 2021 kwam het Overlegcomité opnieuw samen, naar aanleiding van de snelle opmars van de omikronvariant.

23.12
2021

Vrijwillige toekenning of verhoging coronapremie: individuele overeenkomsten ten laatste op 31 december 2021!

Sinds 1 augustus 2021 is het mogelijk om een eenmalige coronapremie toe te kennen aan uw werknemers. De coronapremie wordt steeds uitgereikt in de vorm van consumptiecheques.

16.12
2021

Bedrijfswagens: de referentie-CO2-uitstoot voor 2022 is gepubliceerd

Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze wagen ook mag gebruiken voor privédoeleinden, dan ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op