Nieuws

18.06
2021

CORONA: Vanaf juli geen telewerkaangifte meer!

Op dit ogenblik is telethuiswerk nog steeds verplicht, maar kan de werkgever wel terugkeermomenten voorzien.

18.06
2021

Kilometervergoeding stijgt op 1 juli 2021

Het bedrag van de kilometervergoeding die een werkgever kan toekennen aan zijn werknemer die zijn eigen vervoermiddel gebruikt om beroepsverplaatsingen te maken, wordt jaarlijks aangepast.

15.06
2021

Telewerk en onkostenvergoedingen

De coronacrisis heeft het telewerk in een stroomversnelling gebracht, waardoor deze manier van werken vandaag niet meer weg te denken is. 

Dit telewerk brengt kosten voor de werknemers met zich mee (elektriciteit, verwarming, bureaumateriaal,…). In het voorjaar verduidelijkten de RSZ en de fiscus welke vergoedingen en kosten u aan de telewerkers kan betalen, zonder dat er sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing op verschuldigd zijn.

Om welke vergoedingen gaat het? Lees verder >>

11.06
2021

Verdere versoepelingen coronamaatregelen vanaf 9 juni 2021

Omdat het aantal besmettingen blijft dalen en meer en meer mensen gevaccineerd zijn tegen het COVID-19-virus, zijn er sinds 9 juni 2021 heel wat coronamaatregelen versoepeld. Wij geven u hierna een kort overzicht.

11.06
2021

Hoe zit het met telethuiswerk vanaf 9 juni 2021?

Sinds 9 juni 2021 zijn heel wat coronamaatregelen versoepeld, ook wat het telethuiswerk betreft. Wij geven u een overzicht van alle regels m.b.t. telethuiswerk die sinds 9 juni 2021 van toepassing zijn.

09.06
2021

Corona: Wat zijn de maatregelen vanaf 9 juni en hoe ziet de rest van de zomer eruit?

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité beslist over een breed Zomerplan. Dit plan maakt in vier stappen de terugkeer naar een normaler leven mogelijk.

04.06
2021

Bijdragevermindering RSZ reissector

De reissector werd zwaar getroffen door de coronacrisis, daarom heeft de Regering besloten om een nieuwe bijdragevermindering toe te kennen aan werkgevers uit deze sector.

04.06
2021

Doelgroepvermindering evenementensector

De evenementensector werd eveneens zwaar getroffen door de coronacrisis. De werkgevers uit deze sector hebben ook recht op een doelgroepvermindering.

28.05
2021

Vergroening wagenpark met behulp van groene bedrijfswagens, laadpalen en mobiliteitsbudget

De regering zette onlangs het licht op groen voor een wetsontwerp van Minister van Financiën Vincent Van Peteghem om het wagenpark in België versneld te laten vergroenen.

28.05
2021

Contacteer uw verzekeringsmakelaar n.a.v. de dekking bij een eventueel ongeval van en naar het vaccinatiecentrum!

Door middel van het vaccinatieverlof kan een werknemer met behoud van loon afwezig zijn van het werk om zich te laten vaccineren tegen COVID-19.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op