Nieuws

05.03
2021

Het doorgedreven partnership van CLB Group en Descon

Het huidige aanbod van Descon en CLB Group is erg complementair op gebied van welzijn op de werkvloer. Zo willen wij onze positie versterken in de Kempen / Antwerpen op gebied van risicobeheer. Descon daarentegen wil hun klanten servicen in de regio Limburg en Vlaams-Brabant.

05.03
2021

Renteloze en goedkope leningen: referentierentevoeten 2020 gekend

Wanneer een werknemer een goedkope of renteloze lening krijgt van zijn werkgever, dan vormt dat fiscaal een belastbaar voordeel van alle aard.

05.03
2021

Tewerkstelling van tijdelijk werklozen en SWT’ers in vitale sectoren

Tijdelijk werklozen en werklozen met een bedrijfstoeslag (SWT) kunnen tijdelijk werken bij een andere werkgever die behoort tot een vitale sector. Zij behouden in dat geval 75% van hun werkloosheidsuitkeringen.

04.03
2021

Vlaamse aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

Sinds 1 januari 2017 kunnen werkgevers die langdurig werkzoekenden aanwerven en tewerkstellen in het Vlaams Gewest genieten van een premie. Hierna vindt u een overzicht van de voornaamste bepalingen van deze maatregel. Lees verder >>

26.02
2021

Nieuwe Vlaamse regels betreffende arbeidsmigratie

Op 8 februari 2021 werd een besluit van de Vlaamse Regering met een aantal nieuwe regels inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

26.02
2021

Vlaamse ‘Brexit veerkrachtsubsidie’

Het Relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse Regering voorziet € 83 miljoen relancemiddelen om bedrijven te steunen die door de gevolgen van de Brexit getroffen worden.

19.02
2021

Vlaams beschermingsmechanisme 4 en 5

Op vrijdag 12 februari 2021 werd in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse Regering gepubliceerd betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor januari en februari 2021.

19.02
2021

Moet u ook een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opmaken?

Sedert 2013 moeten alle werkgevers met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen.

12.02
2021

Coronamaatregelen: een aantal versoepelingen op komst

Het overlegcomité besliste om een aantal maatregelen in de strijd tegen het coronavirus licht te versoepelen: zo mogen de kapsalons en andere niet-medische contactberoepen de deuren voorzichtig terug openen.

12.02
2021

Klein verlet voor COVID-19-vaccinatie?

De minister van werk Dermagne stelt voor om werknemers toe te laten zich tijdens de werkuren zonder loonverlies te laten vaccineren.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op