Nieuws

21.09
2023

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers in het 4de kwartaal van 2023

Jonge werknemers zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing in het 4de kwartaal van 2023.

21.09
2023

Nieuwe bedragen kilometervergoeding gepubliceerd

Het bedrag van de kilometervergoeding wordt elk kwartaal aangepast in functie van de evolutie van de brandstofprijzen.

14.09
2023

Relance-uren kunnen opnieuw worden toegepast!

Na een onderbreking van zes maanden, kunnen de relance-uren opnieuw worden toegepast en dit vanaf 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025.

14.09
2023

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing overuren verlengd tot en met 30 juni 2025

Het aantal overuren met een fiscaal gunstregime wordt opnieuw verhoogd van 130 uren naar 180 uren per werknemer per jaar.

07.09
2023

Nieuwe doelgroepvermindering voor personen zonder recente werkervaring vanaf 1 oktober 2023

Vanaf 1 oktober 2023 kan je als werkgever onder bepaalde voorwaarden een vermindering krijgen op de sociale bijdragen bij het aanwerven van een persoon zonder recente, duurzame werkervaring van minstens 25 jaar en jonger dan 58 jaar. Momenteel is enkel het decreet gepubliceerd waarin de juridische basis wordt vastgelegd.

07.09
2023

Vlaams Opleidingsverlof: voorziene wijzigingen schooljaar 2023-2024

Het Vlaams Opleidingsverlof biedt werknemers de gelegenheid om, onder bepaalde voorwaarden, van het werk afwezig te zijn met behoud van loon en dit om een opleiding te volgen of te studeren. De werkgever kan hiervoor een tegemoetkoming in de loonkost ontvangen.

06.09
2023

CLB Group breidt uit!

Vanaf september gaan we aan de slag met ons nieuwste project. Onze kantoren in Alken worden stevig uitgebreid.

06.09
2023

Nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering voor aanwerving van langdurig werkzoekenden

Vanaf 1 oktober 2023 wordt de Vlaamse aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden stopgezet en vervangen door een nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering voor de aanwerving van personen zonder recente, duurzame werkervaring. Deze vermindering kan worden aangevraagd door alle ondernemingen die gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest.

17.08
2023

Werkhervattingspremie

Eerder informeerden wij je al dat het sinds 1 april 2023 mogelijk is voor werkgevers om een werkhervattingspremie van € 1.000 aan te vragen voor de aanwerving van een als invalide erkende persoon, in een systeem van progressieve werkhervatting. Ondertussen is het koninklijk besluit omtrent de voorwaarden verschenen in het Belgisch Staatsblad.

17.08
2023

Ziek tijdens jaarlijkse vakantie: nieuwe regels vanaf 1 januari 2024

Omdat Europa oplegt dat elke werknemer moet kunnen genieten van een jaarlijkse vakantie van ten minste vier weken met behoud van loon, heeft België zijn wetgeving aangepast. Vanaf 1 januari 2024 zal een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, zijn vakantiedagen kunnen overdragen tot na het einde van zijn arbeidsongeschiktheid.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op