19.10
2023

Bijkomende maatregelen van het federaal begrotingsakkoord 2024

 

 

De federale regering heeft recent een compromis bereikt over het begrotingsakkoord 2024.

Verhoging van de activeringsbijdrage bij vrijstelling van prestaties met loonbehoud

In 2018 werd een activeringsbijdrage ingevoerd voor de werkgevers die hun werknemers aan het einde van hun arbeidsovereenkomst volledig vrijstellen van prestaties, als alternatief voor het stelsel van SWT (dat aan strikte voorwaarden en leeftijdsgrenzen moet voldoen). Met ingang van 1 januari 2024 zal deze activeringsbijdrage met 30% worden verhoogd.

De werkgever moet deze bijdrage betalen als de werknemer gedurende een volledig kwartaal geen enkele prestatie levert. De regering wil de bijdrage binnenkort ook verplichten wanneer de werknemer tijdens het kwartaal minder dan 1/3e van een voltijdse tewerkstelling werkt.

Verhoging werkhervattingspremie

Als je tijdens de periode van 1 april 2023 en 31 maart 2025 iemand die minstens één jaar arbeidsongeschikt is in dienst neemt of progressief het werk laat hervatten, kan je online een premie van € 1.000 aanvragen via de website van het RIZIV: Werkgevers - RIZIV (fgov.be).

 Het begrotingsakkoord voor 2024 voorziet een optrekking van deze premie tot € 1.725.

RSZ-doelgroepverminderingen voor collectieve arbeidsduurvermindering: minimale tewerkstelling vereist

Werkgevers die de arbeidsduur van (een deel van) hun personeel verminderen met één uur per week, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een RSZ-vermindering, en dit gedurende 4 tot 16 kwartalen.

In de toekomst zal de RSZ-vermindering enkel kunnen worden toegepast voor werknemers die gemiddeld minstens 28 uur per week werken.

De bovenstaande maatregelen dienen nog omgezet te worden in wetgevende teksten. Wij houden je op de hoogte.

 

Bron: Diverse media.

 

ONLINE INFOSESSIE

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving!

Elk kwartaal organiseren we een online infosessie (opleiding van 1,5 uur) over de actuele sociaaljuridische wijzigingen, hoe je deze best kan interpreteren en toepassen in de praktijk.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op