03.09
2020

De consumptiecheque is hier

Om de economie te ondersteunen en de koopkracht van de burgers te bevorderen in deze moeilijke periode heeft de federale overheid de consumptiecheque gelanceerd.

De consumptiecheque maakt het mogelijk om werknemers een extra koopkracht van € 300 te schenken. Men kan deze cheque uitgeven in horecazaken, sportverenigingen, cultuursectoren en kleinhandelaarszaken die verplicht langer dan één maand gesloten waren en voldoen aan de definitie van microvennootschap.

Het voordeel van de consumptiecheque is dat hij niet als loon wordt beschouwd. Op deze manier is de cheque vrijgesteld van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing. Daarnaast is de cheque 100% aftrekbaar als beroepskost voor de werkgever. Om van deze voordelen te kunnen genieten moet er worden voldaan aan bepaalde voorwaarden:

• de toekenning van de cheque moet vastgelegd zijn in een sectorale cao, een ondernemings-cao of in een individuele overeenkomst;

• de cheque moet worden afgeleverd op naam van de medewerker. Deze voorwaarde is vervuld wanneer het totaalbedrag ervan op de individuele rekening wordt vermeld;

• de cheque moet worden afgeleverd op naam van de medewerker en het totaalbedrag ervan moet op de individuele rekening worden vermeld;

• de maximale nominale waarde per cheque bedraagt € 10,00 en de totaalwaarde mag niet meer dan € 300,00 bedragen.

 

Indien er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt de consumptiecheque als loon beschouwd en kan hij niet worden vrijgesteld van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing en is hij niet aftrekbaar als beroepskost.

 

Voor het federaal zorgpersoneel is er reeds een budget uitgetrokken dat verplicht moet worden besteed aan de consumptiecheque.

 

De cheque kan aan elke werknemer worden toegekend of aan een objectief afgebakende categorie binnen het personeel. Een individuele toekenning is uitgesloten. Deze cheque kan niet worden uitgereikt aan de zelfstandige bedrijfsleider.

 

Eenieder die de voorwaarden in acht neemt, kan en mag de consumptiecheque uitgeven. Dit kan gaan van een lokaal bestuur, de werkgever zelf, een andere onderneming tot een uitgever van gelijkaardige cheques.

 

De werkgever mag de cheque uitreiken aan zijn werknemers tot 31 december 2020. De consumptiecheque blijft geldig tot 7 juni 2021. Deze geldigheidsdatum moet ook expliciet worden vermeld op de cheque.

 

De consumptiecheques kunnen ook in elektronische vorm worden toegekend. Opdat zij vrij zouden zijn van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing, moeten zij aan een aantal bijkomende voorwaarden voldoen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op