12.08
2022

OPGELET: Ten onrechte ingeroepen tijdelijke werkloosheid betekent voortaan een sanctie voor de werkgever!

 

 

Een recent goedgekeurd wetsvoorstel voorziet in een sanctie voor de werkgever wanneer komt vast te staan dat deze ten onrechte tijdelijke werkloosheid heeft ingeroepen.

Het gaat om de volgende vormen van tijdelijke werkloosheid:

  • gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor arbeiders en bedienden;
  • overmacht;
  • slecht weer;
  • technische stoornis.

De sanctie bestaat uit een terugvordering van de ten onrechte betaalde uitkeringen bij de werkgever i.p.v. de werknemer. Tot nu toe kon de RVA deze ten onrechte betaalde uitkeringen enkel terugvorderen bij de werknemer. Deze regeling zou, conform dit wetsvoorstel, tijdelijk worden gewijzigd.

De werkgever zou nadien wel het nettobedrag van de aan de RVA terugbetaalde uitkeringen kunnen inhouden op het nettoloon van de werknemer.

Zoals reeds vermeld, gaat het om een tijdelijke wijziging die in werking zou treden op 1 juli 2022 en van toepassing zou zijn tot 31 december 2022. Deze einddatum kan wel nog worden gewijzigd.

Deze regeling is tot op heden nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad maar het is zeker aangewezen om hier al rekening mee te houden.

 

Bron: Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake tijdelijke werkloosheid, Parl. St. Kamer 2021-22, nr. 2798.


Sociale actualiteit

Wilt u graag een samenvatting van het actueel, live gebracht door onze juristen waar u uw vragen op kunt loslaten? Schrijf dan zeker in voor ons webinar ‘Sociale Actualiteit’. U krijgt elk kwartaal een handig overzicht van alle wijzigingen. U krijgt de opname van het webinar nadien toegestuurd.


 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op