01.12
2022

Recht op deconnectie: drie maanden uitstel om de nodige afspraken te maken

Zoals we eerder toelichtten, is het recht op deconnectie voor werknemers één van de maatregelen uit de arbeidsdeal.

Ondernemingen met 20 of meer werknemers moeten afspraken maken over het recht van werknemers op deconnectie als zij niet moeten werken en over de modaliteiten om dit toe te passen.

Er moet een ondernemingscao afgesloten worden, die neergelegd moet worden bij de griffie van de FOD WASO.

Deze ondernemingscao moet minstens het volgende bepalen:

  • de praktische modaliteiten voor de toepassing door de werknemer van diens recht om niet bereikbaar te zijn buiten zijn uurroosters;
  • de richtlijnen voor een dusdanig gebruik van de digitale hulpmiddelen zodat de rusttijden, verlof, privéleven en familieleven van de werknemer gewaarborgd blijven;
  • vormings- en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden m.b.t. het verstandig gebruik van digitale hulpmiddelen en de risico’s die verbonden zijn aan overmatige connectie.

Bij gebrek aan een dergelijke cao, moeten de nodige afspraken vastgelegd worden in het arbeidsreglement.

De wet voorziet dat de nodige afspraken via cao of arbeidsreglement tegen uiterlijk 1 januari 2023 gemaakt moeten zijn, maar de FOD WASO publiceerde vorige week een bericht waarin meegedeeld wordt dat er in de praktijk een uitstel van 3 maanden zal worden toegepast. Het neerleggen van de cao of de bezorging van het afschrift van het arbeidsreglement aan de regionale directie van de Arbeidsinspectie – Toezicht op de sociale wetten dient dus uiterlijk op 1 april 2023 te zijn vervuld.

De verplichting om op ondernemingsniveau een cao af te sluiten of de bepalingen hieromtrent op te nemen in het arbeidsreglement vervalt wanneer de Nationale Arbeidsraad of een paritair comité de modaliteiten voor het recht op deconnectie in een cao vastleggen.

In de loop van de volgende weken zullen wij een clausule over deconnectie voorzien die de werkgevers kunnen toevoegen aan het arbeidsreglement. Aangezien de Nationale Arbeidsraad of de sectoren echter nog een cao over deconnectie kunnen sluiten, wachten we dit nog even af.

Bron: www.belgie.be, nieuwsbericht van 25 november 2022.


Tip!

In het kader van het recht op deconnectie en de verplichte vormings- en sensibiliseringsacties hieromtrent, ontwikkelden onze experts een interessante opleiding omtrent dit topic. We lichten toe waarom deconnectie nodig is en ontwerpen een concreet plan om hier zelf mee aan de slag te gaan. De opleiding kan bij u in het bedrijf georganiseerd worden of u kan zich inschrijven in één van onze open sessies.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op