21.03
2024

Subsidie voor pilootprojecten innovatieve arbeidsorganisatie

 

 

De FOD WASO en de Nationale Arbeidsraad kondigen op hun website aan dat er tussen 1 april 2024 en 31 mei 2024 subsidieaanvragen kunnen worden ingediend voor pilootprojecten innovatieve arbeidsorganisatie.

Type projecten

Het gaat om subsidies om nieuwe manieren van werken te organiseren, waarbij een synergie wordt gezocht tussen de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van de arbeid.

Dit omvat projecten die tot doel hebben in de onderneming een soepelere organisatie van de arbeid voor de werkgever mogelijk te maken, én de balans werk-privéleven en de werkbaarheid van de loopbaan voor de werknemer te verbeteren. Zo kan de werkgelegenheid en de concurrentiekracht van de ondernemingen en het welzijn van de werknemers worden bevorderd.

Voorwaarden

Er gelden bepaalde criteria voor de ontvankelijkheid van de subsidieaanvraag:

  • het moet gaan om een project inzake innovatieve arbeidsorganisatie, namelijk nieuwe acties en van collectieve aard;
  • alle partijen in kwestie moeten betrokken worden;
  • de onderneming moet beroep doen op een deskundige begeleidende organisatie/begeleider, deze begeleider moet ook aan uitdrukkelijk bepaalde voorwaarden voldoen;
  • reeds enige voorbereiding is gebeurd in de onderneming.

Er gelden ook kwaliteitscriteria voor de beoordeling van de subsidieaanvraag:

  • breedte, kwaliteit en diepgang van de benadering;
  • resultaatgerichtheid en beoogde resultaten;
  • beschrijving van het proces van de interventie;
  • innovatief karakter van de benadering;
  • kwaliteit van de begeleider.

Procedure

Het project kan worden ingediend door één onderneming of door verschillende ondernemingen samen, of door een sector of verschillende sectoren samen.
De projecten hebben een looptijd van maximaal 18 maanden.

Wanneer een cyclus wordt opgestart, kunnen de subsidieaanvragen worden ingediend tussen 1 april en 31 mei. De beslissing om een cyclus op te starten wordt genomen door de minister van Werk binnen een maand na het ontvangst van een advies in die zin van de Nationale Arbeidsraad (NAR). Het advies wordt uiterlijk gegeven op 1 april van het voorafgaande jaar. Wanneer een nieuwe cyclus wordt opgestart, wordt dit op de website van de NAR geplaatst.

Subsidie

Voor projecten opgestart door een onderneming bedraagt het forfaitaire bedrag van de subsidie € 15.000. Voor projecten opgestart door een sector bedraagt het maximumbedrag van de subsidie € 45.000.

Meer informatie hierover kan je terugvinden op de website van de NAR.

 

Bron: www.cnt-nar.be.

 

ONLINE INFOSESSIE

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving!

Schrijf je nu in voor de sessies Sociale Actua 2024! Elk kwartaal organiseren we een online infosessie (opleiding van 1,5 uur) over de actuele sociaaljuridische wijzigingen, hoe je deze best kan interpreteren en toepassen in de praktijk. Het webinar word je nadien toegestuurd en onze juristen beantwoorden eveneens graag je vragen na de sessie.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op