30.06
2022

Telewerk vanuit het buitenland na COVID-19: verlenging regeling sociale zekerheid

In onze nieuwsbrief van week 23 informeerden wij u over het aflopen van de COVID-19-maatregelen m.b.t. telewerk vanuit het buitenland. Deze maatregelen waren genomen om de gevolgen van telewerk in het kader van de coronacrisis tegen te gaan.

Wij informeerden u over de mogelijke gevolgen op fiscaal vlak en voor de sociale zekerheid vanaf 1 juli 2022.

De Administratieve Commissie van de Europese Unie voorziet nu in een transitieperiode tot 31 december 2022 voor de sociale zekerheid. Hierdoor zal de niet-impactregel in verband met de sociale zekerheid nog even blijven bestaan. Tot het einde van het jaar zal de RSZ dus geen rekening houden met de telewerkdagen in het woonland van de werknemer.

Op fiscaal vlak is dergelijke maatregel momenteel niet genomen. Vanaf 1 juli 2022 heeft telewerken in het woonland van de werknemer wel terug gevolgen. In de dubbelbelastingverdragen wordt voorzien dat werknemers belastbaar zijn in het land van tewerkstelling. Wanneer een werknemer dus (tele)werkt vanuit een ander land, kan dit gevolgen hebben voor de belastingen op het loon.

Bron: Nieuwsbrief RSZ dd. 28 juni 2022.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op