25.09
2020

Wees niet te snel met betalen als uw werknemer loonbeslag heeft!

 

 

Dagelijks merken we dat zeer veel werkgevers geconfronteerd worden met loonbeslagen of loonafstanden lastens hun werknemers. Dit kan voorkomen in grote bedrijven, maar zelfs kleine bedrijven ontsnappen er niet meer aan. Zeker als het de eerste keer is dat u geconfronteerd wordt met een loonbeslag of –afstand, is het vaak niet duidelijk hoe dit juist in zijn werk gaat. Daarom wensen we hierbij de te volgen procedure nog even toe te lichten.

In het kader van een loonbeslag dient er steeds een derden-verklaring afgelegd te worden aan de schuldeiser. In deze derden-verklaring moet informatie over het inkomen van de werknemer vermeld worden. Wanneer het loonbeslag gelegd wordt door de FOD Financiën wordt er steeds een invulblad bijgevoegd hetgeen gewoon vervolledigd moet worden. De derden-verklaring moet binnen de 15 kalenderdagen vanaf de ontvangst van het loonbeslag aangetekend verzonden worden naar de schuldeiser. Indien deze verklaring niet (nauwkeurig) wordt gedaan kan de werkgever persoonlijk schuldenaar worden verklaard van de schulden van zijn werknemer.

Uiteraard kan CLB u helpen met het opstellen van deze derden-verklaring.

Nadien zal CLB bij de volgende loonberekening(en) nagaan welke inhouding er op het loon van de werknemer kan gebeuren ten voordele van het loonbeslag of loonafstand. We houden hierbij rekening met de wettelijke grenzen van onbeslagbaarheid. Het loon geniet dus een zekere bescherming om te garanderen dat de werknemer maandelijks een minimumloon overhoudt. De inhouding is afhankelijk van de hoogte van het nettoloon en kan dus elke maand verschillen. Enkel bij een loonbeslag of –afstand wegens onderhoudsgeld bestaat er geen begrenzing.

Na berekening van de inhouding op het loon van een bepaalde maand, dient deze inhouding gestort te worden aan de schuldeiser.

Het is dus van groot belang dat de schuld eerst wordt ingehouden op het loon van de werknemer en nadien pas (maandelijks) naar de schuldeiser wordt gestort. Het is niet de bedoeling dat u als werkgever de schuld van de werknemer dient voor te schieten.

Als CLB een volmacht heeft om de lonen rechtstreeks aan de werknemers te storten, zullen wij ook zorgen voor de storting van het loonbeslag/-afstand aan de schuldeiser. Als u zelf instaat voor de betaling van de lonen aan uw werknemers, dient u het loonbeslag/-afstand zelf te storten aan de schuldeiser.

Als de schuld aangezuiverd is, ontvangt u van de schuldeiser een handlichting waarin bevestigd wordt dat u geen inhoudingen meer moet doen en kan het dossier afgesloten worden.

 


 

Leer hoe u de verloning van uw personeel slim aanpakt.


 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op