06.06
2024

Werkgeversbijdrage voor privévervoer wijzigt niet vanaf 1 juni 2024

 

 

In eerdere nieuwsbrieven informeerden we je reeds over de wijzigingen in de werkgeversbijdrage in abonnementen voor het openbaar vervoer. In NAR-cao nr. 19/9 werd o.a. een nieuwe tabel ingevoegd met nieuwe forfaitaire bedragen aangepast aan de prijs van een treinkaart op 1 februari 2024. Deze wijzigingen traden in werking op 1 juni 2024.

De aangepaste tabellen zijn van toepassing in sectoren waar de algemene regeling geldt of waar de sectorale regeling verwijst naar de NAR-cao nr. 19/9.

In heel wat sectoren wordt er in de sectorale cao voor het privévervoer ook verwezen naar de NAR-cao nr. 19/9. Eerder werd al aangekondigd dat de nieuwe forfaitaire tabel hier niet moet worden toegepast. Dit werd via de NAR-cao nr. 19/12 nu uitdrukkelijk vastgelegd in cao nr. 19/9.

Indien een sectorale cao voor het privévervoer verwijst naar NAR-cao nr. 19/9, zal de oude tabel, zoals van toepassing sinds 1 juli 2019, moeten worden toegepast.

Er wijzigt niets voor sectorale cao’s die verwijzen naar:

  • de tabel van gemiddeld 60% (overgangsregeling);
  • de tabel van werkgeversbijdrage in de treinkaart zoals van toepassing vóór 1 juli 2019;
  • de tabel van werkgeversbijdrage in de treinkaart zoals van toepassing sinds 1 juli 2019.

 

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/12 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/9 van 23 april 2019 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer van de werknemers, www.cnt-nar.be.

 

ONLINE INFOSESSIE

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving!

Schrijf je nu in voor de sessies Sociale Actua 2024! Elk kwartaal organiseren we een online infosessie (opleiding van 1,5 uur) over de actuele sociaaljuridische wijzigingen, hoe je deze best kan interpreteren en toepassen in de praktijk. Het webinar word je nadien toegestuurd en onze juristen beantwoorden eveneens graag je vragen na de sessie.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op