Over Sociaal Secretariaat

CLB Sociaal Secretariaat is een erkend sociaal secretariaat dat de loonadministratie behartigt van meer dan 5.000 bedrijven. Ons ervaren team van 58 loonbeheerders en -adviseurs verwerkt uw volledige loondossiers op een hoog kwalitatief niveau, van aanwerving tot uit- diensttreding.

We bieden u een professionele, vriendelijke én proactieve aanpak op maat en dat tot in de kleinste details.

Het gebruik van de meest moderne technologische toepassingen in onze communicatie met onze klanten maken onze totaalservice compleet en up-to-date. We bieden elke dag opnieuw een accurate, flexibele, tijdige en foutloze dienstverlening op maat. Omdat élk bedrijf uniek is.

Onze meerwaarde is ongetwijfeld onze persoonlijke aanpak: meer dan 5.000 bedrijven met samen meer dan 45.000 werknemers vragen om een verschillende aanpak. Last but not least bieden we naast loonbeheer van werknemers vooral professioneel en interessant advies aan.

 

 

 


De wetgever heeft de principes vastgelegd voor de beoordeling van het sociaal statuut waarin beroepsactiviteiten worden verricht, hetzij als werknemer met een arbeidsovereenkomst, hetzij als zelfstandige. Wanneer de aard van een arbeidsrelatie niet duidelijk is, kunnen de partijen van deze relatie ze voorleggen aan de administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelatie, opgericht binnen de FOD Sociale Zekerheid. Deze commissie is ermee belast beslissingen te nemen aangaande de kwalificatie van een arbeidsrelatie. U vindt meer informatie over deze commissie op hun website Commissie Arbeidsrelaties (belgium.be) (https://www.commissionrelationstravail.belgium.be/nl/index.htm). Meer informatie over de arbeidsovereenkomsten kan u vinden op de website van de FOD WASO via https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten en op de website van de sociale zekerheid https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/persons/rules.html#h20


“Le législateur a fixé les principes d’évaluation du statut social dans le cadre duquel des activités professionnelles sont exercées, soit en tant que travailleur ayant un contrat de travail, soit en tant qu’indépendant. Si la nature d’une relation de travail n’est pas claire, les parties de cette relation peuvent la soumettre à la Commission administrative de règlement de la relation de travail, instituée auprès du SPF Sécurité Sociale. Cette commission a pour tâche de rendre des décisions concernant la qualification d’une relation de travail. Vous trouverez plus d’informations sur cette commission sur le site Commission Relation de travail (belgium.be) (https://commissionrelationstravail.belgium.be/fr/index.htm). Vous trouverez plus d’informations sur les contrats de travail sur le site du SPF Emploi via https://emploi.belgique.be/fr/themes/contrats-de-travail et sur le site de la Sécurité Sociale https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/latest/instructions/persons/rules.html

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op