Payroll - Sociale Administratie

Wij staan garant voor een correcte en just-in-time-loonadministratie en -uitbetaling dankzij onze professioneel opgeleide en gemotiveerde medewerkers.

U kan uw volledige sociale administratie aan ons toevertrouwen: maandelijkse loonberekeningen met de nodige wettelijke documenten, storting van de berekende lonen, dossiers van kinderbijslag, werkloosheid, vakantiegeld, de wettelijk verplichte taken en berekening van de verschuldigde RSZ, de opstelling en inlevering van alle periodieke aangiften en andere documenten bij de RSZ, de aangifte van belastingen, wetsverzekering en het toepassen van alle reglementeringen i.v.m. vermindering van sociale lasten.

Deze administratie doen wij momenteel voor meer dan 5.000 klanten en dat met een persoonlijke aanpak voor elk van hen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op