Payroll - Sociale Administratie

Wij staan garant voor een correcte en just-in-time-loonadministratie en -uitbetaling dankzij onze professioneel opgeleide en gemotiveerde medewerkers.

U kan uw volledige sociale administratie aan ons toevertrouwen: maandelijkse loonberekeningen met de nodige wettelijke documenten, storting van de berekende lonen, dossiers van kinderbijslag, werkloosheid, vakantiegeld, de wettelijk verplichte taken en berekening van de verschuldigde RSZ, de opstelling en inlevering van alle periodieke aangiften en andere documenten bij de RSZ, de aangifte van belastingen, wetsverzekering en het toepassen van alle reglementeringen i.v.m. vermindering van sociale lasten.

Deze administratie doen wij momenteel voor meer dan 5.000 klanten en dat met een persoonlijke aanpak voor elk van hen.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

De federale regering stelde op 26 juli jl. het begrotingsakkoord en een reeks van socio-economische en fiscale maatregelen voor.

 

Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste punten voor u als werkgever >>

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30