Opleidingen

Sociaal recht en payroll

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst en outplacement

Ontslag om dringende reden en het sanctioneringsbeleid in de onderneming

Ontslagmotivering en kennelijk onredelijk ontslag

Outplacement

Prisma Workshop

Vlot werken met de klantenzone van CLB Sociaal Secretariaat: Infosessie

Jaarlijkse vakantie

Re-integratie en progressieve tewerkstelling na ziekte

Tijdskrediet en thematisch verlof

Goed voorbereid naar de Sociale Verkiezingen

Introductie in de Sociale Wetgeving

Loonbeslag en loonoverdracht in de praktijk

Sociale actualiteit

Voorbereid op sociale inspectie

Alternatieve verloningsvormen

De bruto-netto lijn

Verloningsbeleid in de kmo

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op