Subsidies en erkenningen

Onze opleidingen verbeteren de kwaliteit van uw onderneming en zijn daarvoor erkend bij de Vlaamse Overheid en diverse sectorfondsen. Hierdoor kan u beroep doen op heel wat subsidies, kortingen en voordelen.

KMO-Portefeuille

CLB Academy is erkend dienstverlener voor KMO-Portefeuille. Als Vlaamse KMO of uitoefenaar van een vrij beroep kan u korting krijgen op opleidingen die u bij ons volgt. Ook wettelijk verplichte opleidingen voor permanente vorming, bijscholing of intervisie, opleidingen op maat van uw bedrijf en e-learning komen in aanmerking voor deze subsidie.

Opgelet! Vanaf 1 december 2019 zijn er een aantal wijzigingen in de KMO-portefeuille.

Wat verandert er?

Vanaf 1 december 2019:

- Genieten kleine ondernemingen van 30% subsidie (voorheen 40%)

- Genieten middelgrote ondernemingen van 20% subsidie (voorheen 30%)

Vanaf 1 januari 2020:

- Bedraagt het maximale steunplafond €7.500 per jaar voor kleine en middelgrote ondernemingen (voorheen €10.000 tot €15.000)

Hoe aanvragen?

De aanvraagprocedure voor de kmo-portefeuille gebeurt volledig digitaal. Als u voor de eerste keer een subsidieaanvraag wil doen, moet u uw onderneming eerst registreren.

Elke subsidieaanvraag gebeurt online nadat u uzelf of uw medewerkers heeft ingeschreven voor één van onze opleidingen.

Elke subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de opleiding zijn ingediend. De BTW moet steeds rechtstreeks aan CLB Academy betaald worden.

Gebruik het erkenningsnummer van CLB Academy: DV.O236858

Opgelet! Volgt u een opleiding onder het thema Welzijn, Preventie en Bescherming én bent u klant bij CLB Externe Preventie, dan dient u het KMO-Portefeuille erkenningsnummer van CLB Externe Preventie te gebruiken, nl. DV.O206401.

Meer info over KMO-Portefeuille en de aanvraag kan u terugvinden op deze website of bel het gratis nummer 1700

 

Een aantal van onze opleidingen zijn ook erkend door de sectoriële steunfondsen en/of verschillende overheden:

 

Erkende bouwopleiding Constructiv

Constructiv is de dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector. Als fonds voor bestaanszekerheid, opgericht door de sociale partners van het bouwbedrijf, ijvert deze organisatie ervoor dat talent zijn weg vindt naar de sector en er zich een hele loopbaan lang in kan ontplooien.

Volta 

Bedrijven uit de elektrotechnische sector (PC 149.01) zijn vaak op zoek naar opleidingen voor hun werknemers. Volta, het kruispunt van elektrotechniek biedt de sector hiervoor een premiekrediet.

Dit premiekrediet wordt vastgesteld op basis van het aantal medewerkers (PSC 149.01). De basis voor de berekening is twee opleidingsdagen (zestien uur) per medewerker per jaar, goed voor € 248.

ESF

Vanuit Europa is ook steun mogelijk als uw bedrijf erkend is in het kader van ESF steunfonds. Het ESF investeert samen met Vlaanderen en Europa in arbeidskansen en kwaliteitsvolle loopbanen. Vernieuwende projecten worden opgezet om maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan.

Alimento

Alimento groepeert sectorale diensten voor voedingsbedrijven, hun werknemers, bakkers en onderwijs en komt tussen in de opleiding die deze bedrijven volgen bij een erkende partner.

Algemene voorwaarden voor alle opleidingen met een Alimento-tussenkomst

 • Het betreft een open of bedrijfsopleiding die valt onder het luik Welzijn, preventie & bescherming.
  • Max. 3 deelnemers van hetzelfde bedrijf per sessie per datum in het geval van een open opleiding.
  • Vanaf 3 deelnemers kan een maatopleiding in het bedrijf (deels) terugbetaald worden.
 • De deelnemers zijn werknemers van paritair comité (PC) 118 of 220, of zijn uitzendkrachten die werken in een bedrijf van PC 118 of 220: het kengetal van uw RSZ-nummer begint meestal met 048, 051, 052, 058, 258 of 848.
 • De opleiding gaat door tijdens de werkuren, of de opleidingsuren worden betaald of gerecupereerd.
 • Voor bedrijven vanaf 20 werknemers: er is een opleidingsplan conform het sectoraal model van de voedingsnijverheid. Dit opleidingsplan werd overlegd met de ondernemingsraad of de syndicale delegatie (indien van toepassing), wat werd bevestigd met de handtekening van de werknemersafgevaardigden (zie www.alimento.be/nl/sectorCAO).
  Voor bedrijven met een overlegorgaan: het onthaalbeleid wordt jaarlijks overlegd met de ondernemingsraad of met de syndicale delegatie (zie www.alimento.be/nl/sectorCAO).

Betaling

CLB Academy factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de opleidingskost kan recupereren bij Alimento. Opgelet! Alimento betaalt nooit meer uit dan het factuurbedrag zonder BTW.


Dit komt op het volgende neer voor het
Open aanbod:

 • Bedrijf <100 werknemers: 100% terugbetaling van het opleidingsbedrag
 • Bedrijf >100 werknemers: 50% terugbetaling van het opleidingsbedrag

Bedrijfsaanbod:

 • Max. €390 per dag
 • Max. €195 per halve dag

Bijkomende voorwaarden bij bedrijfsopleidingen
Een maatopleiding gebeurt altijd in onderling overleg tussen het bedrijf, CLB Academy en Alimento.

 

Staat uw sectorfonds hier niet tussen?
Contacteer ons via academy@clbgroup.be en we bekijken of we ook voor uw sectorfonds een erkenning kunnen aanvragen.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Ine Indesteege

Learning & Development Manager
Contacteer ons
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30