Opleidingsrecht (arbeidsdeal)

Sectorale afspraken opleidingsrecht (arbeidsdeal)

De arbeidsdeal voorziet een individueel recht om opleiding te volgen dat geldt voor elke werknemer. Ondernemingen met minder dan 10 medewerkers zijn vrijgesteld van de verplichting. Ze moeten enkel aantonen dat er opleidingsinspanningen worden gedaan.

Ondernemingen met 10 tot 20 medewerkers voorzien minimum 1 opleidingsdag per VTT (voltijdsequivalent).

Medewerkers in ondernemingen vanaf 20 medewerkers hebben in 2023 recht op 4 opleidingsdagen per VTT. Vanaf 2024 stijgt dit aantal naar 5 opleidingsdagen per VTT, tenzij er door de sociale partners een sector CAO wordt gesloten waarin een ander aantal opleidingsdagen is opgenomen. We zetten graag de vandaag gekende verplichtingen over het opleidingsrecht uit de nieuwste sectorafspraken voor je op een rij.

Houd er rekening mee dat dit een beknopte weergave is van de verplichtingen op vlak van opleidingen. Als je meer informatie wilt of specifieke details nodig hebt, is het raadzaam om de officiële documenten van de sectorakkoorden te raadplegen of contact op te nemen met relevante autoriteiten voor de meest gedetailleerde informatie.

 

Update

30 september is de deadline voor het neerleggen van sectorale cao’s die afwijken van de algemene regel dat werknemers recht hebben op 4 dagen opleiding in 2023 en 5 dagen vanaf 2024. Het VBO heeft in een brief de Minister van Arbeid, Pierre-Yves Dermagne, gevraagd om deze datum uit te stellen omdat talrijke paritaire comités de onderhandelingen 2023-2024 nog niet hebben afgerond.

Nog niet alle sectoren hebben hun sector CAO klaar. Bovendien weten we dat sectorale afspraken nog vaak wijzigen. Hieronder vind je de meest up-to-date versie van de afspraken. Klik op jouw paritair comité om te kijken wat de afspraken zijn.

PC100 sectorale afspraken opleidingsrecht PC106.02 sectorale afspraken opleidingsrecht PC107 sectorale afspraken opleidingsrecht PC 112 sectorale afspraken opleidingsrecht PC116 sectorale afspraken opleidingsrecht
PC118 sectorale afspraken opleidingsrecht PC119 sectorale afspraken opleidingsrecht PC120 sectorale afspraken opleidingsrecht
sectorale afspraken opleidingsrecht PC140.01 sectorale afspraken opleidingsrecht PC140.02 sectorale afspraken opleidingsrecht PC140.03
sectorale afspraken opleidingsrecht PC144.00.20 sectorale afspraken opleidingsrecht PC145.00.20
sectorale afspraken opleidingsrecht PC152.01
sectorale afspraken opleidingsrecht PC225.01
sectorale afspraken opleidingsrecht PC227 sectorale afspraken opleidingsrecht PC313 sectorale afspraken opleidingsrecht PC333
sectorale afspraken opleidingsrecht PC341            
             

 

 

                  

   
               

                       

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op