Opleidingen

Welzijn & preventie

Asbest in uw bedrijf: voor leidinggevenden en preventieadviseurs

Asbest: eenvoudige handelingen

Asbest: introductie voor werknemers

Chemische agentia

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): Geluid en gehoorbescherming

Risicoanalyse binnenluchtkwaliteit

Risicoanalyse thermische omgevingsfactoren

Veilig gebruik van diisocyanaten

Voedselhygiëne

Werken in fijn stof

Werken met gevaarlijke producten

Brand - brandpreventie en evacuatie met reanimatie AED

Brand - Instructie brandbestrijding eerste interventieploeg

Brand - Instructie brandbestrijding kleine blusmiddelen 3u

Brand - Instructie brandbestrijding kleine blusmiddelen - Firetruck

Brand - Instructie brandbestrijding kleine blusmiddelen - Virtual reality

Brand - Instructie brandbestrijding kleine blusmiddelen 4u

Machineveiligheid: basis

Machineveiligheid: gevorderden

Orde en netheid op de werkvloer volgens de vernieuwde Lean 6S methode (5S + Safety)

Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen versus Werken met derden

Beeldschermwerk

Beeldschermwerk - E-learning

Beeldschermwerk: E-learning met voorafgaandelijke risicoanalyse

Beeldschermwerk: Take a break

Ergocoach in de dienstenchequesector

Ergonomie in de wagen

Ergonomiecoach op de werkvloer: Draag bij aan een ergonomische werkplek

Infosessie: Ergonomieaudit

Infosessie: Ergonomiecoach op de werkvloer - Draag bij aan een ergonomische werkplek

Tillen van lasten

Verplaatsen van patiënten

Verplaatsingstechnieken voor referentiepersonen

Een actief en preventief gezondheidsbeleid op de werkvloer

EHBO: aangeduide persoon met praktijkoefening

EHBO: aangeduide persoon zonder praktijkoefening

EHBO: bijscholing hulpverlener

EHBO: bijscholing hulpverlener + brandbestrijding

EHBO: handletsels toolbox

EHBO: levensreddend handelen bij kinderen

EHBO: vorming hulpverlener