Opleidingen

Welzijn, preventie, bescherming & milieu

Descon Safety Update Programma (SUP)

Asbest in uw bedrijf: voor leidinggevenden en preventieadviseurs

Asbest: eenvoudige handelingen

Asbest: introductie voor werknemers

Basisopleiding voedselveiligheid en gezondheid

Chemische agentia

Risicoanalyse binnenluchtkwaliteit

Stof tot nadenken

Veilig gebruik van diisocyanaten

Voedselhygiëne

Werken met gevaarlijke producten

Arbeidsongevallen onderzoeken en voorkomen

BA4: Veilig werken aan elektrische installaties voor gewaarschuwde personen

BA4: Veilig werken aan elektrische installaties voor gewaarschuwde personen: Opfrissing

BA5: Veilig werken aan elektrische installaties voor vakbekwame personen

BA5: Veilig werken aan elektrische installaties voor vakbekwame personen: Opfrissing

Basiskennis voor de preventieadviseur (Niveau 3)

Brand - brandpreventie en evacuatie met reanimatie AED

Brand - Instructie brandbestrijding eerste interventieploeg

Brand - Instructie brandbestrijding kleine blusmiddelen 3u

Brand - Instructie brandbestrijding kleine blusmiddelen - Firetruck

Brand - Instructie brandbestrijding kleine blusmiddelen - Virtual reality

Brand - Instructie brandbestrijding kleine blusmiddelen 4u

De welzijnscultuur

Globaal preventieplan (GPP) / Risicoanalyse (RA)

Hiërarchische lijn: veiligheid en welzijn

Invullen jaarverslag

Machineveiligheid: basis

Machineveiligheid: gevorderden

Orde en netheid op de werkvloer volgens de vernieuwde Lean 6S methode (5S + Safety)

Preventieadviseur niveau 2 : Basismodule

Preventieadviseur niveau 2 : Specialisatiemodule

Risicoanalyse thermische omgevingsfactoren

Taak risico analyse (TRA)

Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen versus Werken met derden

Toolbox: Wat? Waarom? Hoe?

Beeldschermwerk

E-learning beeldschermwerk

E-learning en online checklist beeldschermwerk: combipakket

E-learning Take a break

Ergonomie in de wagen

Tillen van lasten

Verplaatsen van patiënten

Verplaatsingstechnieken voor referentiepersonen

Word ergonomiecoach voor uw organisatie

Een preventief gezondheidsbeleid op de werkvloer

EHBO: aangeduide persoon met praktijkoefening

EHBO: aangeduide persoon zonder praktijkoefening

EHBO: bijscholing hulpverlener

EHBO: bijscholing hulpverlener + brandbestrijding

EHBO: handletsels toolbox

EHBO: levensreddend handelen bij kinderen

EHBO: vorming hulpverlener

Gezond (shift) werk

Gezond doorheen de werkdag

Hulpbehoevende situaties herkennen

Slapen kan u leren

De klantenzone: meer dan een communicatietool tussen u en uw externe dienst