Opleidingen

Welzijn, preventie, bescherming & milieu

Asbest in uw bedrijf: voor leidinggevenden en preventieadviseurs

Asbest: eenvoudige handelingen

Basisopleiding voedselveiligheid en gezondheid

Chemische agentia

Werken met gevaarlijke producten

Arbeidsongevallen onderzoeken en voorkomen

BA4: Veilig werken aan elektrische installaties voor gewaarschuwde personen

BA4: Veilig werken aan elektrische installaties voor gewaarschuwde personen: Opfrissing

BA5: Veilig werken aan elektrische installaties voor vakbekwame personen

BA5: Veilig werken aan elektrische installaties voor vakbekwame personen: Opfrissing

Basiskennis voor de preventieadviseur (Niveau 3)

De welzijnscultuur

Globaal preventieplan (GPP) / Risicoanalyse (RA)

Hiërarchische lijn: veiligheid en welzijn

Instructie brandbestrijding eerste interventieploeg

Instructie brandbestrijding kleine blusmiddelen 3u

Instructie brandbestrijding kleine blusmiddelen - Firetruck

Instructie brandbestrijding kleine blusmiddelen - Virtual reality

Instructie brandbestrijding kleine blusmiddelen 4u

Instructie brandpreventie en evacuatie met reanimatie AED

Invullen jaarverslag

Machineveiligheid: basis

Machineveiligheid: gevorderden

Orde en netheid op de werkvloer volgens de vernieuwde Lean 6S methode (5S + Safety)

Risicoanalyse thermische omgevingsfactoren

Taak risico analyse (TRA)

Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen versus Werken met derden

Toolbox: Wat? Waarom? Hoe?

Werken op hoogte

Beeldschermwerk

E-learning beeldschermwerk

E-learning en online checklist beeldschermwerk: combipakket

E-learning Take a break

Ergonomie in de wagen

Tillen van lasten

Verplaatsen van patiënten

Verplaatsingstechnieken voor referentiepersonen

Word ergonomiecoach voor uw organisatie

Een preventief gezondheidsbeleid op de werkvloer

EHBO: aangeduide persoon met praktijkoefening

EHBO: aangeduide persoon zonder praktijkoefening

EHBO: bijscholing hulpverlener

EHBO: bijscholing hulpverlener + brandbestrijding

EHBO: bijscholing hulpverlener + tillen van lasten

EHBO: handletsels toolbox

EHBO: informatie en instructie sessie hulpverlening

EHBO: levensreddend handelen bij kinderen

EHBO: vorming hulpverlener

Gezond doorheen de werkdag

Herkennen van hulpbehoevende situaties

Slapen kan u leren

Milieu voor preventieadviseurs (compliance milieuverplichtingen)

Alcohol, drugs en medicatie voor de hiërarchische lijn

Alcohol, drugs en medicatie voor de hiërarchische lijn intervisie

Alcohol, drugs en medicatie voor de medewerkers

Deconnectie

Duurzame inzetbaarheid

Gespreksvoering bij verzuim intervisie

Gespreksvoering bij verzuim met terugkommoment

Interne vertrouwenspersoon

Intervisie vertrouwenspersoon

Omgaan met agressie op de werkvloer

Schokkende gebeurtenissen opvangteam intervisie

Schokkende gebeurtenissen voor een opvangteam

Schokkende gebeurtenissen: eerste opvang en nazorg

Voorkom burn-out! Maak uw personeel weerbaar tegen stress

De klantenzone: meer dan een communicatietool tussen u en uw externe dienst

How to....?

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op