11.05
2023

Nationale actiedag op 22 mei 2023

 

 

De drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB organiseren op maandag 22 mei 2023 in gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale actiedag. Aanvankelijk was de actiedag gepland op 10 mei 2023 en was die beperkt tot de retailsector, maar nu zal de actie worden gevoerd op interprofessioneel niveau. De vakbonden hekelen de praktijken van sociale dumping en de zware aanvallen op het stakingsrecht.

Het is dan ook mogelijk dat een aantal van je werknemers te laat op het werk zullen toekomen of zelfs helemaal niet op het werk geraken. De vakbonden beschouwen 22 mei 2023 als een stakingsdag, waarvoor een stakingsvergoeding aangevraagd kan worden.

Een werknemer die te laat op het werk aankomt door de staking, heeft slechts recht op gewaarborgd dagloon als het gaat om een ‘onvoorziene gebeurtenis’ op weg naar het werk die zich buiten de wil van de werknemer voordoet. Deze actiedag is echter ruim op voorhand aangekondigd en meermaals in de media besproken waardoor men hier niet kan spreken van een ‘onvoorziene gebeurtenis’. Bijgevolg zal een werknemer die te laat komt op het werk meestal geen recht hebben op gewaarborgd dagloon.

Een werknemer die helemaal niet komt opdagen, levert geen prestaties op die dag. Bijgevolg ben je als werkgever geen loon verschuldigd. Deze werknemers kunnen wel in samenspraak met de werkgever een dag vakantie of inhaalrust opnemen om het loonverlies op te vangen.

 

Bron: Diverse nieuwsberichten.

 

ONLINE INFOSESSIE

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving!

Elk kwartaal organiseren we een online infosessie (opleiding van 1,5 uur) over de actuele sociaaljuridische wijzigingen, hoe je deze best kan interpreteren en toepassen in de praktijk.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op